Sportsutvalget i NIHF følger anbefalingen fra Norges Rytterforbund (NRYF) om å stoppe alle nasjonale stevner frem til 11.april....

På det digitale årsmøtet lørdag blir også avlsutmerkelsene delt ut....

FEIF arrangerer - i samarbeid med NIHF og Gait Academy, internasjonalt instruktørseminar for alle instruktører/trenere som står oppført på FEIF sin oversikt....

Mattilsynet ber alle som returnerer med hester fra utlandet om å ha godt smittevern i stallen, og å forebygge spredning til andre hester....

NIHF har utarbeidet føringer og retningslinjer for digitale stevner i foreningen. Her ser du dem....

Malcare WordPress Security