Viktig melding fra NIHF

 

Fra 2022 vil medlemskontingenter bli fakturert via KlubbAdmin. Dette er Norges Idrettsforbund sitt eget medlemssystem. Det vil faktureres fra lokallagene.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

Her kommer viktig info fra NIHF til alle klubbene.

Det er viktig at lokallagene har alle medlemmer registrert i KlubbAdmin innen utgangen av året. De som allerede har registrert sine medlemmer i KlubbAdmin må sørge for at medlemslistene er oppdaterte innen utgangen av året. Fra 2022 må lokallagene selv sende ut faktura for medlemskontingent via KlubbAdmin. I forkant må alle lokallag ha inngått brukerstedsavtale.

Leder i lokallaget må registrere at KlubbAdmin brukes som medlemssystem i KlubbAdmin https://www.idrettsforbundet.no/digital/nyheter/valg-av-medlemssystem/

All informasjon om hvordan en går frem ligger på NIF sine egne sider  https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/medlemsadministrasjon-kom-i-gang/

Idrettskretsene arrangerer kurs i bruk av KlubbAdmin og fakturering via KlubbAdmin. Vi anbefaler at lokallagene følger med på idrettskretsene sine hjemmeside for aktuelle kurs.

Sporti vil fortsatt brukes for påmelding til stevner, samlinger og andre arrangementer.Malcare WordPress Security