Sportsutvalget i NIHF følger anbefalingen fra Norges Rytterforbund (NRYF) om å stoppe alle nasjonale stevner frem til 11.april....

På det digitale årsmøtet lørdag blir også avlsutmerkelsene delt ut....

Malcare WordPress Security