Norsk Islandshestforening innkaller i henhold til årsmøtevedtak, styrevedtak og i tråd med Norsk Islandshestforening sine lover til ekstraordinært årsmøte....

Styret i Norsk Islandshestforening fremmer spennende tanker og et forslag om digital satsning på det ekstraordinære årsmøtet 14. november....

NMBU Veterinærhøgskolen, Dyresykehuset - hest, søker pasienter med EMS til behandlingsstudie med start høsten 2021....

Vilde Magnussen og Aragon fikk prøve noe nytt da de deltok på innendørsstevnet Sørlandsmesterskapet i helgen....

Stavanger kommune evaluerer nå en prøveordning der de har tillatt riding på kommunal turvei....

Agder er sist ut av politidistriktene i Norge som nå har fått egne etterforskere innen dyrevelferdskriminalitet....

Malcare WordPress Security