Sportsutvalget i NIHF følger anbefalingen fra Norges Rytterforbund (NRYF) om å stoppe alle nasjonale stevner frem til 11.april....

På det digitale årsmøtet lørdag blir også avlsutmerkelsene delt ut....

FEIF arrangerer - i samarbeid med NIHF og Gait Academy, internasjonalt instruktørseminar for alle instruktører/trenere som står oppført på FEIF sin oversikt....

Malcare WordPress Security