Hekta på islandshest? Bli medlem!

Om Norsk Islandshestforening

Norsk Islandshestforening, NIHF, ble stiftet på Hamar i 1970. Det hele startet med en gruppe islandshestvenner som gikk sammen og dannet grunnlaget for NIHF. Selv om medlemstallet var beskjedent, var entusiasmen desto større og interessen spredte seg som ringer i vannet. Det oppsto ganske snart lokallag rundt om i landet som arrangerte stevner og kurs for sine medlemmer.

 

Fram til 1985 var NIHF en organisasjon bygget på enkeltmedlemskap, men fra årsmøtet 1985 er lokallagene direkte tilsluttet NIHF og enkeltmedlemmer er medlemmer gjennom sitt lokallag.

NIHF er medlem av den internasjonale islandshestforeningen FEIF; Föderation Europäischer Islandpferde Freunde. Initiativet til FEIF ble tatt av Gunnar Bjarnasson fra Island og foreningen ble grunnlagt i 1969. Til å begynne med var medlemslandene Island, Tyskland, Nederland, Sveits, Østerrike og Danmark. Norge ble medlem i 1971 og i dag består FEIF av flere medlemsland fra hele verden. FEIF koordinerer det internasjonale samarbeidet på mange områder. Alle medlemsland kan møte til den årlige Delegatforsamlingen, der landene har stemmerett i forhold til medlemstall. Mer informasjon om FEIF finner du på deres hjemmeside www.feif.org

Nordisk samarbeid og internasjonalt samarbeid

NIHF samarbeider nært med de andre nordiske land. Ansvaret for å arrangere Nordisk Mesterskap går på omgang mellom Danmark, Sverige, Finland og Norge. Nordisk Mesterskap arrangeres annet hvert år (de årene de ikke arrangeres VM). NIHF har hatt deltakere ved samtlige Nordiske mesterskap og arrangerte sitt første Nordiske Mesterskap i Seljord i 1978, videre et i 1992, 2000 og sist Nordisk ble arrangert på Biri i 2016.
I FEIF’s regi arrangeres Verdensmesterskap (tidligere Europamesterskap) for islandshest annethvert år. Norge har deltatt siden 1975. NIHF har arrangert Europamesterskap i Larvik i 1981, Nordisk på Steinseth ridesenter i Asker i 1984, Verdensmesterskap i Seljord 1997.
I FEIF regi arrangeres også internasjonale ungdomsleire og ungdomskonkurranser, FEIF-Cup. Norske ungdommer har deltatt på alle FEIF’s Ungdoms Cuper og i 1996 ble Cupen arrangert i Norge.
Sommeren 2001 ble det også avholdt NIHF-cup i Seljord for norske ungdommer, og dette skal fra og med sommeren 2004 avholdes hvert annet år for ungdommer i alderen 12-17 år. NIHF Cupen varer i seks dager og deltakerne får topp instruksjon, utflukter og spennende konkurranser.

Styret i NIHF

Leder

Even Hedland

T: +47 90 85 67 58
E: even.hedland@nrcgroup.no

Nestleder

Asbjørn Hegstad

T: +47
E: nestleder@nihf.no

Sekretær

Hilde Widerberg

T: +47
E: sekretær@nihf.no

Leder SU

Jofrid Aasland

T: +47 93 88 23 41
E: sport@nihf.no

Leder AU

Sigtryggur Þór Benediktsson

T: +47 959 911 48
E: avl@nihf.no

Leder DU

Ine Smedbakken

T: +47 986 042 27
E: du@nihf.no

Leder BUB

Kari Egelandsdal

T: +47
E: bub@nihf.no

Vara

Jan Petter Reiersen

T: +47
E: vara@nihf.no

Lokallag i NIHF

Arvakur

K: Anette Brandsgård Skaug
T: 41 30 98 07
E: anetteb.skaug@hotmail.com

Nettside

Baldur

K: Sigrun Gulin Kjellsen
T: 48 05 70 29
E: sgk81@yahoo.com

Nettside

Faxi

K: Kjetil Sørli
T: 90893963
E: kjetil73@live.no

Nettside

Fakur

K: Kitty Gulløy
T: 92092593

E: kitty@gulloy.no

Nettside

Fenger

K: Mathilde Rosenvinge Høyem
T: 45 49 45 70
E: mathilderh@hotmail.com

Nettside

NIHFlogo4

Freyfaxi

K: Erika Veel
T: 94 42 24 28
E: erikajuveel@gmail.com

Nettside

Gandur

K: Anine Lundh
T: 92 43 15 58
E: aninelundh8@gmail.com

Nettside

Geysir

K: Ingunn Håverstad
T: 47 28 91 28
E: ih1972@online.no

Nettside

Gladur

K: Marthe Helene Røyter Thorsen
T: 90584741
E: marthethoresen@hotmail.com

Nettside

Gloi

K: Aurora Buan
T: 91 17 68 60
E: a_buan@msn.com

Nettside

Gustur

K: Kamilla Solberg
T: 93 28 90 87
E: gustur.islandshestlag@gmail.com

Nettside

Hekla

K: Grethe Knapaas
T: 908 30 731

E: gknapaas@gmail.com

Nettside

Hlynur

K: Kirsti Vik Hjerkind
T: 95 28 35 06
E: hlynur1985@hotmail.com

Nettside

Hrani

K: Anna Sveinningsen
T: 99 46 63 88
E: anna@ufg.no

Nettside

Hrappur

K: Ingrid Lovise Andreassen
T: 90 92 44 18
E: ingrid.lovise@hotmail.com

Nettside

NIHFlogo4

Hrimfaxi

K: Trine Bergum
T: 41 57 19 58
E: kitti-r@online.no

Nettside

Hrimnir

K: Rebecca Eilevstøl
T: 98 48 60 41
E: rebeccaeilevstol@outlook.com

Nettside

NIHFlogo4

Hugljufur

K: Kristine Berthelsen
T: 41 02 15 63
E: lkrberth14@gmail.com

Nettside

NIHFlogo4

Hørdur

K: Anita Høidalen
T: 40288665
E: an-hoei@online.no

Nettside

Isafold

K: Astrid Faret
T: 46 81 71 71
E: astridfaret@gmail.com

Nettside

NIHFlogo4

Jøkull

K: Hilde Kristin Valland
T:
E: hildekvalland@online.no

Nettside

Røkkvi

K: Kristina Madsen
T: 94 15 46 47
E: kristinamadsen@live.no

Nettside

Saga

K: Margrethe Engeland
T:
E: sagaislandshest@outlook.com

Nettside

Sleipnir

K: Ingeborg Hauge Rønning
T: 97 95 24 25
E: Ingeborgha@hotmail.com

Nettside

Stormur

K: Tone Nordfonn
T: 93 88 93 62
E: tone1977@live.no

Nettside

Sunna

K: Monika Kaald
T:
E: sunnaislandshestforening@gmail.com

Nettside

Vestnes

K: Robert Iversen
T: 99589899
E: post@vihf.no

Nettside

NIHFlogo4

Vestri

K: Trounn Maria Hjelvik
T: 91 64 45 86
E: torunnhjelvik55@hotmail.com

Nettside

NIHFlogo4

Vidir

K: Invild Pharm Bull
T: 40216484
E: tingeling_bull@hotmail.com

Nettside

Vikingur

K: Åse Merete K Johansen
T: 92 63 70 99
E: asemeretekristiansen@gmail.com

Nettside

NIHFlogo4

Villingur

K: Mari Soot Kristiansen
T: 95 78 19 23
E: marisootkristiansen@hotmail.com

Nettside

Kontaktpersoner i NIHF

Organisasjonssekretær

Anine Lundh

T: +47 48 05 80 08
E: post@nihf.no

Stambokfører

Nils-Ole Gilde

T: +47 35 94 50 00
E: stambok@nihf.no

Utdanningsansvarlig

Erik Andersen

T: +47 95 04 10 40
E: utdanning@nihf.no

Redaktør Forum og Web

Mette Sattrup

T: +47 90 08 85 30
E: forum@nihf.no

Hekta på islandshest? Bli medlem!