Hekta på islandshest? Bli medlem!

Om Norsk Islandshestforening

Norsk Islandshestforening, NIHF, ble stiftet på Hamar i 1970. Det hele startet med en gruppe islandshestvenner som gikk sammen og dannet grunnlaget for NIHF. Selv om medlemstallet var beskjedent, var entusiasmen desto større og interessen spredte seg som ringer i vannet. Det oppsto ganske snart lokallag rundt om i landet som arrangerte stevner og kurs for sine medlemmer.

Fram til 1985 var NIHF en organisasjon bygget på enkeltmedlemskap, men fra årsmøtet 1985 ble lokallagene direkte tilsluttet NIHF. Per i dag består NIHF av 32 lokallag geografisk spredt rundt i landet. NIHF er et av Sportsutvalgene i Norges Rytterforbund og er underlagt Norges Idrettsforbund.

NIHF er medlem av den internasjonale islandshestforeningen FEIF. FEIF består av flere land fra hele verden og koordinerer det internasjonale samarbeidet på avl, sport, utdanning, ungdom og fritid. Alle medlemsland kan møte til den årlige Delegatforsamlingen, der landene har stemmerett i forhold til medlemstall. Mer informasjon om FEIF finner du på deres hjemmeside  https://www.feif.org/

Nordisk samarbeid og internasjonalt samarbeid

NIHF samarbeider nært med de andre nordiske land. Ansvaret for å arrangere Nordisk Mesterskap går på omgang mellom Danmark, Sverige, Finland og Norge. Nordisk Mesterskap arrangeres annet hvert år (de årene de ikke arrangeres VM). NIHF har hatt deltakere ved samtlige Nordiske mesterskap og arrangerte sitt første Nordiske Mesterskap i Seljord i 1978, videre et i 1992, 2000 og sist Nordisk ble arrangert på Biri i 2016. Nordisk i 2020 arrangeres i Sverige.

I FEIF’s regi arrangeres Verdensmesterskap VM (tidligere Europamesterskap) for islandshest annethvert år. Norge har deltatt med eget landslag siden 1975. NIHF har arrangert Europamesterskap i Larvik i 1981, Nordisk på Steinseth ridesenter i Asker i 1984 og VM i Seljord 1997. Det norske landslaget har ved flere VM tatt medaljer i flere disipliner. Sist på VM i 2019 som ble arrangert i Berlin.

Retningslinjer i Norges Idrettsforbund
Retningslinjer som gjelder for alle medlemmer i norsk idrett: mot seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet.

Styret i NIHF

Leder

Even Hedland

T: +47 90 85 67 58
E: even.hedland@nrcgroup.no

Nestleder

Asbjørn Hegstad

T: +47
E: nestleder@nihf.no

Sekretær

Hilde Widerberg

T: +47
E: sekretaer@nihf.no

Leder SU

Birgitte Lütken

T: +47 413 79 295
E: sport@nihf.no

Leder AU

Ingeborg Bjørk Steinsdottir

T: +47 483 45 938
E: avl@nihf.no

Leder DU

Ine Smedbakken

T: +47 986 042 27
E: du@nihf.no

Leder BUF

Kari Egelandsdal

T: +47
E: buf@nihf.no

Vara

Jan Petter Reiersen

T: +47
E: vara@nihf.no

Lokallag i NIHF

Arvakur

K: Anette Brandsgård Skaug
T: 41 30 98 07
E: anetteb.skaug@hotmail.com

Nettside

Baldur

K: Bjørn Andersen
T: 90 77 63 50
E: bjo-kran@online.no

Nettside

Faxi

K: Kjetil Sørli
T: 90893963
E: kjetil73@live.no

Nettside

Fakur

K: Kitty Gulløy
T: 92092593

E: fakur.leder@gmail.com

Nettside

Fengur

K: Mathilde Rosenvinge Høyem
T: 45 49 45 70
E: mathilderh@hotmail.com

Nettside

NIHFlogo4

Freyfaxi

K: Rakel Bunes
T: 917 08 228
E: post.freyfaxi@gmail.com

Nettside

Gandur

K: Anine Lundh
T: 92 43 15 58
E: aninelundh8@gmail.com

Nettside

Geysir

K: Ingunn Håverstad
T: 47 28 91 28
E: ih1972@online.no

Nettside

Gladur

K: Marthe Helene Røyter Thorsen
T: 90584741
E: marthethoresen@hotmail.com

Nettside

Gloi

K: Aurora Buan
T: 91 17 68 60
E: a_buan@msn.com

Nettside

Gustur

K: Kamilla Solberg
T: 93 28 90 87
E: gustur.islandshestlag@gmail.com

Nettside

Hekla

K: Anne Cathrine Hellberg
T: 928 23 263

E: hellberg.hanssen@gmail.com

Nettside

Hlynur

K: Hilde Orkelbog Madland
T:
E: hlynur1985@hotmail.com

Nettside

Hrani

K: Anna Sveinningsen
T: 99 46 63 88
E: anna@ufg.no

Nettside

Hrappur

K: Karianne B. Andreassen
T: 413 22 388
E: bokestrad.andreassen@gmail.com

Nettside

NIHFlogo4

Hrimfaxi

K: Trine Bergum
T: 41 57 19 58
E: kitti-r@online.no

Nettside

Hrimnir

K: Rebecca Eilevstøl
T: 98 48 60 41
E: rebeccaeilevstol@outlook.com

Nettside

NIHFlogo4

Hugljufur

K: Kristine Berthelsen
T: 41 02 15 63
E: krberth14@gmail.com

Nettside

NIHFlogo4

Hørdur

K: Anita Høidalen
T: 40288665
E: an-hoei@online.no

Nettside

Isafold

K: Janette Vagle
T:
E: leder@isafold.no

Nettside

NIHFlogo4

Jøkull

K: Hilde Kristin Valland
T:
E: hildekvalland@online.no

Nettside

Kraftur

K: Inge Kringeland
T:
E: inge@kringeland.no

Nettside

Røkkvi

K: Kristina Madsen
T: 94 15 46 47
E: kristinamadsen@live.no

Nettside

Saga

K: Margrethe Engeland
T:
E: sagaislandshest@outlook.com

Nettside

Sleipnir

K: Ingeborg Hauge Rønning
T: 97 95 24 25
E: Ingeborgha@hotmail.com

Nettside

Stormur

K: Tone Nordfonn
T: 93 88 93 62
E: tone1977@live.no

Nettside

Sunna

K: Monika Kaald
T: 98205353
E: sunnaislandshestforening@gmail.com

Nettside

Vestnes

K: Finn Helge Stene
T: +47 99 21 69 55
E: post@vihf.no

Nettside

NIHFlogo4

Vestri

K: Torunn Maria Hjelvik
T: 91 64 45 86
E: torunnhjelvik55@hotmail.com

Nettside

NIHFlogo4

Vidir

K: Invild Pharm Bull
T: 40216484
E: tingeling_bull@hotmail.com

Nettside

Vikingur

K: Åse Merete K Johansen
T: 92 63 70 99
E: asemeretejohansen@gmail.com

Nettside

NIHFlogo4

Villingur

K: Mari Soot Kristiansen
T: 95 78 19 23
E: post@villingur.com

Nettside

Kontaktpersoner i NIHF

Organisasjonssekretær

Anine Lundh

T: +47 48 05 80 08
E: post@nihf.no

Stambokfører

Nils-Ole Gilde

T: +47 35 94 50 00
E: stambok@nihf.no

Utdanningsansvarlig

Erik Andersen

T: +47 95 04 10 40
E: utdanning@nihf.no

Redaktør Islandshestforum

Mette Sattrup

T: +47 90 08 85 30
E: forum@nihf.no

Hekta på islandshest? Bli medlem!

Malcare WordPress Security