Fordømmer behandling

Skjermdump fra filmen om blodhoppene.

 

Enkelte gårders behandling av såkalte blodhopper på Island, har rystet hesteverden de siste dagene. NIHF stiller seg nå bak en fordømmelse sendt ut av FEIF.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

Det finnes rundt 5.000 hopper på Island, som får tappet blod under drektigheten. Det brukes til produksjon av PMSG (pregnant mare’s serum gonadotropin), som igjen brukes i industriell smågrisproduksjon for å øke fruktbarheten og for å synkronisere fødsler.

I anledning videoene fra dyrevelferdsorganisasjonene Animal Welfare Foundation (AWF, Tyskland) og Tierschutzbund Zürich (TSB, Sveits), som har avdekket utilgivelig behandling av blodhoppene har FEIF send ut en klokkeklar fordømmelse.

Der heter det blant annet at «Som det internasjonale og verdensomspennende forbundet av islandshesteorganisasjoner fordømmer FEIF praksisen og mishandlingen av hoppene på blodfarmene. Vi støtter også Europa-kommisjonens beslutning om å stoppe importen og produksjonen av PMSG. Vi støtter også enhver handling islandske myndigheter foretar seg for å få stoppet denne henadnlingen av hoppene, skriver Gunnar Sturluson i FEIF.

NIHFs leder Even Hedland sier de stiller seg bak uttalelsen.

– NIHF støtter denne uttalelsen og stiller seg bak FEIF, sier han.Malcare WordPress Security