Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, behandlet og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for en hver form for diskriminering og trakassering (IPD, side 11). Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Denne rettledningen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep.

Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjent og blir fulgt.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til og etterforskes av politiet.

Norges idrettsforbund har en veileder som skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten.

 

Les mer på Norges Idrettsforbund sine sider

Malcare WordPress Security