NIHF – Norsk Islandshestforening

Stambokkontoret

Registreringer

Alt av registrering på stamboka følger en fast prosedyre og skal gjøres via Sporti. Se «Veiledning for stambokkontorets tjenester» under «Dokumenter», og gå deretter inn på Sporti sin nettside:

På denne siden kan du blant annet melde eierskifte, løse hingstelisens og registrere bedekninger.

WordFengur

WorldFengur er en internasjonal database, som inneholder opplysninger om alle registrerte islandshester. Her kan du lese om avstamming, bedømmelser, eierforhold og mye mer! Som medlem i Norsk Islandshestforening har du gratis tilgang til WorldFengur gjennom medlemsskapet ditt.

Innsendelse av røntgenbilder ved bedømmelse av SPATT

Her finner du skjema for innsending av røntgenbilder i regi av NIHF vedrørende bedømmelse av spatt, samt prosedyrer ved opptak av røntgenbilder til bedømmelse av spatt.

Skjemaet er tilrettelagt for å fylles ut på nett før det skrives ut og sendes inn.

Stambokfører

Nils-Ole Gilde

M:+47 905 61 580

(T: +47 35 94 50 00)

E: stambok@nihf.no

Stamboka
PB 34
3831 Ulefoss

Kontortid

Tirsdag og torsdag, kl. 9 – 11.30

Se dokumentarkiv STAMBOK her

Nyheter

  • Anne Follaug er tilsatt som vikar på Stambbokkontoret fra 1.7.2022. ...

  • Det lyses herved ut en vikariatstilling ved Stambokkontoret, med ønske om tiltredelse  allerede i juli måned 2022.  Oppgaver: Registrering av opplysninger i WF Utstedelse av hestepass Vedlikeholde Nationalt hesteregister Sende inn prøver for DNA testing. Vi ønsker oss en person med god struktur og gode datakunnskaper. Gode evner til å samarbeid og kommunisere anses som avgjørende. Per dags dato er kontorsted Ulefoss, men dette er ikke avgjørende for ansettelsen.  Det vil være mulighet for forlengelse, og fast stilling.  Har du spørsmål elle vil søke stillingen – kontakt leder i Norsk Islandshestforening på leder@nihf.no. Send søknad med CV, Søknadsfrist: 10.6.22...

  • På bakgrunn av informasjonen NIHF har om CEM, og ønsket om å holde den norske populasjonen av islandshester fri for sykdommen, gjelder følgende retningslinjer for bedeknings- og insemineringssesongen 2022....

  • 110 påmeldt lokallagsmøte og ekstraordinær generalforsamling, 55 påmeldt landslagssamling og 180 påmeldt jubileumsmiddag. Her er helgens program. ...

  • Denne helgen er det lokallagsmøte og ekstraordinært årsmøte i NIHF, med rekorddeltakelse....

  • I Norge er det ikke lov å benytte gang- og sykkelstier til kjøring og ridning med hest. Nå kan det komme endringer....

Hekta på islandshest? Bli medlem!

Malcare WordPress Security