NIHF – Norsk Islandshestforening

Stambokkontoret

Registreringer

Alt av registrering på stamboka følger en fast prosedyre og skal gjøres via Sporti. Se «Veiledning for stambokkontorets tjenester» under «Dokumenter», og gå deretter inn på Sporti sin nettside:

På denne siden kan du blant annet melde eierskifte, løse hingstelisens og registrere bedekninger.

WordFengur

WorldFengur er en internasjonal database, som inneholder opplysninger om alle registrerte islandshester. Her kan du lese om avstamming, bedømmelser, eierforhold og mye mer! Som medlem i Norsk Islandshestforening har du gratis tilgang til WorldFengur gjennom medlemsskapet ditt.

Innsendelse av røntgenbilder ved bedømmelse av SPATT

Her finner du skjema for innsending av røntgenbilder i regi av NIHF vedrørende bedømmelse av spatt, samt prosedyrer ved opptak av røntgenbilder til bedømmelse av spatt.

Skjemaet er tilrettelagt for å fylles ut på nett før det skrives ut og sendes inn.

Stambokfører

Nils-Ole Gilde

T: +47 35 94 50 00
E: stambok@nihf.no

Stamboka
PB 34
3831 Ulefoss

Kontortid

Tirsdag og torsdag, kl. 9 – 11.30

Se dokumentarkiv STAMBOK her

Nyheter

Hekta på islandshest? Bli medlem!

Malcare WordPress Security