NIHF – Norsk Islandshestforening

Barn, ungdom og fritid

BUF er NIHF sitt rådgivende organ i spørsmål som angår barn, ungdom og fritid. BUF skal arbeide for økt engasjement fra barn og ungdom, og at det legges til rette for møter i ungdomsrådet. Det skal også legges til rette for aktiviteter for alle de som ikke konkurrerer, men som ønsker andre tilbud.

BUF har for tiden flere oppgaver som vi arbeider med:

 

NIHF-cup

Annethvert år (oddetalls-år) vil vi arrangere NIHF-cup for junior- og ungryttere. NIHF-cupen er lagt opp som et samarbeid mellom BUF og et eller flere lokallag tilknyttet NIHF.

 

FEIF-cup

Vi vil hvert år sende et lag til FEIF cup (partalls-år) og -camp (oddetalls-år). FEIF er den internasjonale islandshestforeningen og «paraplyen» som alle de nasjonale islandshestforeningene er medlemmer av. FEIF-cup er for ungdom mellom 14 og 17 år og er en uke der ungdommer fra alle FEIF sine medlemsland møtes for å trene og konkurrere. Norge får sende et lag med fem ryttere. FEIF-camp er også for ungdom i den samme aldersgruppen. Her møtes deltakerne for en sosial uke der de stifter bekjentskap på tvers av landegrenser og lærer om islandshestkulturen i vertskapslandet. Begge disse arrangementene skifter vertskapsland fra år til år.

 

Fjellfestivalen

Fjellfestivalen ble første gang arrangert høsten 2018 og har blitt et fast årlig arrangement. Fjellfestivalen er et storslagent islandshesttreff på Kvistli, et arrangement med aktiviteter for hele familien. Fjellfestivalen har blitt en tradisjon blant både tur- og konkurranseryttere.

 

Dette er bare noe av det vi arbeider med, og vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene dersom dere har ideer til aktiviteter. Vi oppfordrer også lokallagene til å ta kontakt dersom dere vil ha tips til hvordan arbeide og legge til rette for barn, ungdom og fritid på klubbnivå.

 

Barneidrett Norges Idrettsforbund

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

Les mer på sidene til Norges Idrettsforbund https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

_75A9142 (1)

Utvalgsleder Barn, Ungdom & Fritid

Ida Amalie Hansen

T: +47 47289238
E: buf@nihf.no

stor_logo_nihf

Utvalgsmedlem

Rachel  Tomine Steen

T: +47 918 27 192
E: boturridning@outlook.com

stor_logo_nihf

Utvalgsmedlem

Tormod Bryn

T: +47
E:bryn.tormod@gmail.com

stor_logo_nihf

Medlem/ungdomsrepresentant

Sverre Strøm

T:
E:

Se dokumenter BUF her
Rideskoler Islandshest

Nyheter

  • I forbindelse med strategiarbeidet tidlig i høst utarbeidet styret i NIFH en hestevelferdsplakat som kan brukes når man arrangerer stevner....

  • På grunn av uforutsette hendelser har Ingeborg Bjørk Steinsdottir, som skulle holde første seminarkveld måttet melde avbud i siste liten. Heldigvis har vi klart å skaffe en fullgod erstatter som skal holde foredrag om samme tema for oss. ...

  • Hva er bedre enn å ri på Norges tak sammen med et hundretalls likesinnede en hel helg?...

  • Fin presentasjon og 89 000 besøkende gir mye oppmerksomhet rundt islandshesten. Foto: Anne Follaug...

  • NIHF ungdomsleir 2023 skulle etter planen ha vært arrangert 24.-30. juli i Tresfjord. Vestnes Islandshestforening var arrangør av leiren.. Slik blir det ikke....

  • Få faglig oppdatering på fôring!...

Hekta på islandshest? Bli medlem!

Malcare WordPress Security