NIHF – Norsk Islandshestforening

Barn, ungdom og bredde

BUB er NIHF sitt rådgivende organ i spørsmål som angår barn, ungdom og bredde. BUB skal arbeide for økt engasjement fra barn og ungdom, og at det legges til rette for møter i ungdomsrådet. Det skal også legges til rette for aktiviteter for alle de som ikke konkurrerer, men som ønsker andre tilbud.

 

Utvalget består av tre medlemmer, Kari Egelandsdal er leder og dermed et medlem av styret i NIHF. Julie Holtesmo er utvalgsmedlem og Eline Andreassen er ungdomsrepresentant, hun er valgt av ungdomsrådet.

 

BUB har fortiden flere oppgaver som vi arbeider med:

 

NIHF-cup

Annethvert år (oddetalls-år) vil vi arrangere NIHF-cup for junior- og ungryttere. NIHF-cupen er lagt opp som et samarbeid mellom BUB og et eller flere lokallag tilknyttet NIHF.

 

FEIF-cup

Vi vil hvert år sende et lag til FEIF cup (partalls-år) og -camp (oddetalls-år). FEIF er den internasjonale islandshestforeningen og «paraplyen» som alle de nasjonale islandshestforeningene er medlemmer av. FEIF-cup er for ungdom mellom 14 og 17 år og er en uke der ungdommer fra alle FEIF sine medlemsland møtes for å trene og konkurrere. Norge får sende et lag med fem ryttere. FEIF-camp er også for ungdom i den samme aldersgruppen. Her møtes deltakerne for en sosial uke der de stifter bekjentskap på tvers av landegrenser og lærer om islandshestkulturen i vertskapslandet. Begge disse arrangementene skifter vertskapsland fra år til år.

 

Fjellfestivalen

Høsten 2018 var vi med på å arrangere et storslagent islandshesttreff på Kvistli, et arrangement med aktiviteter for hele familien. Fjellfestivalen ble en suksess, og er kommet for å bli en tradisjon blant både tur- og konkurranseryttere.

Dette er bare noe av det vi arbeider med, og vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene dersom dere har ideer til aktiviteter. Vi oppfordrer også lokallagene til å ta kontakt dersom dere vil ha tips til hvordan arbeide og legge til rette for barn, ungdom og bredde på klubbnivå.

_7005257_500

Utvalgsleder Barn, Ungdom & Bredde

Kari Egelandsdal

T: +47 91 89 89 40
E: bub@nihf.no

NIHFlogo4

Utvalgsmedlem

Eline Andreassen

T:
E: elineandreassen@live.no

Julie_7004909

Utvalgsmedlem

Julie Holtesmo

T: +47 97 61 78 99
E: julieholtesmo@live.no

Se dokumenter BUB her

Nyheter

Hekta på islandshest? Bli medlem!