Æresmedlem Oddmund Dyrhaig døde den 7.oktober, og ble 93 år gammel. Han var kjent som en kunnskapsrik hestemann. I 1971 grunnla Oddmund Dyrhaug ridesenteret Dyrhaug i Stugudal. Inspirert fra sitt første møte med islandshesten allerede på 50-tallet på en selfangsttur, hadde han importert 30 islandshester som skulle gi turister behagelige rideturer på fjellet. Oddmund var med dette den første i Norge som tok i bruk islandshester i sin turistvirksomhet. Gjennom årene har flere tusen turister hatt gode opplevelser i fjellheimen, og mange hundre hester har blitt importert. I 2007 fikk Oddmund Dyrhaug kongens fortjenestemedalje i gull for sitt pionerarbeid med å...

Lokallagsmøte avholdes 18-19.november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Påmelding til Lokallagsmøte er på Sporti https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=10120 PROGRAM LØRDAG 18.november Kl.10.00    Leder Heidi Andersen ønsker velkommen Kl.10.15    Orientering fra styret og utvalg Kl.10.45    Strategiske satsingsområder, Rekruttering (Faxi og Sleipnir om klubbens erfaringer, workshop) Kompetanse (seminarrekke) Kommunikasjon (hvordan jobber klubbene med kommunikasjon, kommunikasjonsplan) Lagånd (hvordan gjøre hverandre gode, gruppeoppgaver) Hestevelferd Kl.13.00    Lunsj Kl.14.00    Oppsummering av forslag til strategiske satsingsområder Kl.14.15    Nytt fra Sportsutvalget - Stevnestruktur, Pinsestevnet, passgruppa, terminliste Kl.15.15    Foredrag «Motivasjon» med Marius Sørlie (som underviser i teknikker innen idrettspsykologi og positiv psykologi) Kl.16.15    Pause Kl.16.30   Sponsorarbeid Kl.17.00 IceTestNG Workshop Kl.18.00    Slutt Kl.19.00    Festmiddag med utdeling av priser SØNDAG 19.november Kl.10.00    Rytterforbundet v/ Tine Skoftedalen Fossing –...

På årets Lokallagsmøte 18-19.november på Gardermoen vil Årets Lokallag, ildsjel og ambassadør kåres. Er det noen i ditt lokallag eller et lokallag som du tenker fortjener prisen, send epost til post@nihf.no innen 23.oktober. Kriterier for tildeling: Årets lokallag Lokallaget må i løpet av året ha markert seg positivt i islandshest miljøet og bidratt til å fremme aktivitet, trivsel og tilhørighet. Lokallaget må drive «idrett for alle», det må med andre ord ha gode og varierte aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivåer. Lokallaget må samarbeide godt med andre lokallag, foreninger og særkretser eller andre naturlige samarbeidspartnere. Årets ildsjel Tildeles en person som har utmerket seg med sitt engasjement og...

It’s with great sadness I have to announce that me and Hæmir will not compete at the World Championships in Oirschot next week. After training yesterday he was acute lame. Until now we don’t know why. He has been checked by our vets, farrier and our Equine massage therapist. He doesn’t show any other signs of pain, swellings, hoof abscess or discomfort. My journey with Hæmir has been magical and for that I am overly grateful. He has already achieved so much for his young age. We have competed against some of the strongest horses and riders in the world and...

Nå kan du vinne IFOR Williams HB506 Hestehenger med en verdi på kr 160.000,-. Det er 1.premie på Norsk Islandshestforenings lotteri 2023. Du kan kjøpe lodd direkte fra NIHF ved å sende epost til post@nihf.no Skriv hvor mange lodd (100 pr.lodd), navn og mobil nummer. Du betaler på Vipps NIHF Lotteri 2023 Vipps nr.810770 Trekning er på NIHF Lokallagsmøte 19.november på Gardermoen. ...

Norges Rytterforbund holder Webinar om Registrering av hest og bestilling av carnet for Norsk Islandshestforening sine medlemmer tirsdag 13.juni kl.20.00. Det er åpnet for alle som ønsker mer info om dette. Gå inn på lenken til Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNlNjYzZjQtZmRiYS00MWI3LWFhMTItZWMzNDhlMTk5NTE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%22e974475a-9ae5-46cf-ae17-1617dd6b0f02%22%7d ...

Pinsestevnet nærmer seg. Det har i nesten 50 år vært det største årlige samlingsstedet for oss som er avhengige av islandshest....

Malcare WordPress Security