Vil åpne «forbudte» veier for hester

Hjelmpåbud er et av forslagene som nå er ute på høring. Illustrasjonsfoto

 

I Norge er det ikke lov å benytte gang- og sykkelstier til kjøring og ridning med hest. Nå kan det komme endringer.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

«Hva er de viktigste utfordringene innen temaet «hest i trafikken» og med hvilke mulige tiltak kan man møte disse utfordringene?»

Dette er arbeidsoppgaven Vegdirektoratet har fått fra Samferdselsdepartementet. Nå inviteres det til høring, der Vegdirektoratet blant annet forslår rundt bruk av gang- og sykkelveier for hest, og som tidligere omtalt en eventuell aldersgrense for å ferdes med hest i trafikken.

I høringen fastslår direktoratet at de store endringene i trafikkbildet gjør at det er nødvendig å vurdere hestens plass i trafikken og om det eventuelt er behov for nye regler på området, skriver hestesport.no. En intern arbeidsgruppe i Statens vegvesen er nå på oppgaven, og i sitt arbeid har de tatt med seg utfordringer hentet fra en tidligere arbeidsgruppe og fra rapporten «Hest i trafikk» som NORD universitet publiserte relativt nylig. Vegdirektoratet har nå bedt ulike instanser, deriblant Norges Rytterforbund, om innspill og tilbakemeldinger på følgende forslag:

  • Om det det på enkelte gang- og sykkelveier bør åpnes
  • Om det bør innføres krav til aldersgrense på 16 år for å ri eller kjøre med hest i trafikken.
  • Om det bør settes krav til opplæring før en kan ferdes med hest i trafikk og hvordan en slik opplæring eventuelt skal foregå og dokumenteres.

Vegdirektoratet vil også ha en gjennomgang av refleks og lys på vogner som brukes til hest.

– Hvis dette ikke er vanlig, ber Vegdirektoratet om tilbakemelding på om det vil bedre trafikksikkerheten dersom en eksplisitt krever reflekser og sterke farger på hest og rytter og vogn utover de alminnelige kravene til synlighet som allerede ligger i vegtrafikkloven. heter det i høringen.

Man vurderer også et hjelmpåbud.

 Malcare WordPress Security