Pinsestevnet 2023

Pinsestevnet nærmer seg. Det har i nesten 50 år vært det største årlige samlingsstedet for oss som er avhengige av islandshest. I fjor (2022) var det stor deltakelse med 190 ekvipasjer og over 400 starter.

Av NIHF

I år er vi spent på deltakelsen. Vi ser i år at det generelt tar litt lengre tid å fylle opp de store stevnene. Et moment er økonomi. Vi har fått tilbakemelding på deltakeravgiften for pinsestevnet.

 • I budsjettet for Pinsestevnet er det følgende kostnader som må dekkes:
 • Leie av Dyrsku-plassen              125.000,-
 • Flis og møkk (inn og utkjøring)  75.000,-
 • Dommere (reise/mat)                 55.000,-
 • Rytterfest (leie av musikk)          15.000,-
 • Leie av utstyr                                11.000,-
 • Opprydning og sluttvask            13.000,-
 • Teltstaller                                      60.000,-
 • Premier                                          60.000,-
 • Administrasjon                             24.300,-
 • SUM                                              438.300-

I fjor gikk NIHF med 80 000,- i underskudd på arrangementet. I år har vi budsjettert litt annerledes og tatt høyde for at vi kan gå litt i pluss, slik at vi kan fortsette å arrangere Pinsestevnet i årene som kommer. Dette er en stor fest!

Av inntekter er det påmelding og disiplinavgift, stallplasser og kveer som er de største postene (315.000,-). Noe inntekter beregner vi på telt og campingvogner og vi kommer til å ha hånd om kiosken, slik at vi kan få et overskudd av den. Vi jobber også for å få til noen klassesponsorer.

Nå åpnes det for C-klasser – slik at bredden blir enda bedre ivaretatt.

Vi gleder oss til å se dere i pinsen!Malcare WordPress Security