NIHF Elite 2024

Elitelagets formål:

Målet med Elitelaget er å gi aktuelle ryttere best mulig oppfølging for å heve vår internasjonale innsats og standard. Gjennom samlinger og langsiktig oppfølging gi rytterne og lagledelsen økt kunnskap i forhold til egne prestasjoner. Målet er å bygge et lag der en kan dra nytte av hverandres kunnskap og erfaringer, bygge opp et godt samhold og skape trygge betingelser for gode resultater.

Ryttere på Elitelaget har rett til, å delta med maks. 2 valgfrie hester på nasjonale konkurranser, uten kvalifisering

Følgende er tatt ut for sesongen 2023/2024

Anne-Stine Haugen

 Bernt Severinsen

 Caroline Wangen

Elisabeth Sylte

Elise Lundhaug

 Gabrielle Severinsen

 Hanne Smidesang

Hege Thorsbye Andersen

Liv Runa Sigtryggsdottir

Lona Sneve

Mildrid Musdalslien

Mona Fjeld

Tina Engedahl Oppen

Veronica Høgsveen Våland

Elitelaget består fram til Landslaget til Nordisk blir offentliggjort.

Vi ønsker lykke til!Malcare WordPress Security