Sportskomiteen som består av Torunn Nordvik, Aasa Kristin Sandøy og Gry Anette Lie Sørensen, har i samråd med Anne Pedersen som er Landslagssleder, i år valgt at uttakskomiteen settes sammen av Anne Pedersen (Lanslagsleder), Nils-Ole Gilde (Nasjonal dommer), Gry Anette Lie Sørensen (fra SU,  med vara Torunn Nordvik), i tillegg vil Rune Svendsen (landslagstrener) være med. Dette fordi det er svært mange WR-stevner i år, og det er utfordrende for hele komiteen å møte opp samlet på alle stevnene. Så langt ser det ut til at det vil være representanter fra uttakskomiteen på de aller fleste stevnene. Som beskrevet i Landslagsreglementet...

Sportsutvalget har tatt en avgjørelse om å avlyse Norgesserien i år. Det var en stor suksess i 2022, og vi ønsket å videreføre det, men ser at det ikke er nok påmeldte til å fullføre for i år. Det er nok flere årsaker til at det ikke har blitt like stor oppslutning. Vi ønsker svært gjerne tilbakemeldinger og innspill for neste sesong. Har du noe på hjertet, send oss en mail på sport@nihf.no, eller ta direkte kontakt med en av oss i sportsutvalget. Vi håper på mange påmeldte i 2024, og vil komme med god informasjon i forkant av stevnesesongen....

Malcare WordPress Security