Viderefører CEM-retningslinjer

Av avl@nihf.no

Avlsutvalget viderefører anbefalingene for kjønnsykdommen CEM i 2023, men gjør oppmerksom på at vi ikke har anledning til å sanksjonere mot avlere som velger å ikke teste for CEM. Det påhviler derfor hesteeieren et spesielt ansvar for å hindre at CEM får fotfeste i den norske avlspopulasjonen på islandshest.

1. Det anbefales sterkt å ta CEM-prøve av alle hingster som skal parre, eller tappes for inseminering, i 2023. Kun CEM-negative hingster bør starte parring eller tapping.

2. Det anbefales å ta en ny, negativ CEM-test av hingster etter naturlig parring av 15 hopper.

3. Det anbefales også at alle hopper som skal bedekkes eller insemineres får tatt en CEM-test. Hingsteeiere oppfordres til å kontraktfeste at hopper som kommer til sine hingster skal være testet og frie.

4. Dersom du kun skal bruke egen hingst på egne hopper, kan du velge å ikke teste. Anbefalingene er likevel å teste begge kjønn.

5. Føll født av CEM-positive hopper bør testes.Malcare WordPress Security