Velkommen til Pinsestevnet 2022

 

NIHF inviterer til Pinsestevnet på Dyrskun i Seljord 4-6.juni.

Av Stein Larsen – post@hestesportmedier.no

Pinsestevnet er et av de største arrangementene i regi av NIHF. I år håper vi på ekstra stor deltakelse.

Pinsestevnet er stevnet for alle uavhengig av alder og nivå, om du kommer med eller uten hest. Det inviteres til sportsklasser, fritidsklasser, trail, unghestklasser, flaggritt, galoppløp fra startbokser og passdisipliner. Passdisiplinene vil være gjeldende for uttak til Nordisk 2022.

Stevnet er et dugnadsstevne og et samarbeid mellom lokallagene. I tillegg til konkurranser blir det gratis kurs for store og små. Det er ikke krav om rytterlisens for å delta på Pinsestevnet 2022.

Påmelding på Sporti.no Meld deg på Pinsestevnet i dag!

Før påmelding er det viktig å kontrollere at hestens vaksinasjoner er i orden!  For pinsestevnet gjelder nasjonale vaksinasjonsregler.

A og B-klasser: Disse gjelder som kvalifisering til Sportsklasse A eller B. Disse klassene går på VM banen. På Pinsa er B- klassene åpen uten kvalifiseringskrav.

D-klassene: Her trengs ingen kvalifisering, det kjøres fritidsklasser for alle aldersgrupper, inkludert barn og unghestklasse. D-klassene arrangeres på Grusbanen. Unghestklassen er åpen for alle med unghester.

Passdisipliner, trail, flaggritt og galoppløp: Dette er åpne klasser der alle kan være med.   Det arrangeres salgsvisning og kostymetølt.

 

Klasser/disipliner

  1. Sportsklasse A : V1, T1, F1, T2.
  2. Åpen Klasse B (kvalifiseringsklasse): V2, T3, F2, T4.
  3. Rekruttklasse: Barn under 11 år. Kan ha med egen hest eller låne hest som allerede er påmeldt med annen rytter i andre klasser. Det blir en klasse med og en uten leier.
  4. Barneklasse: Aldersgruppe 11-13 år: V5, T7.
  5. Åpen Fritidsklasse-D Junior: V5, T7.
  6. Åpen Fritidsklasse-D Ungrytter/Senior: V5, T7.
  7. Unghestklasse, Åpen for alle med unghester 5-6.år, også A-kvalifiserte: V5, T7.

Andre disipliner, åpne for alle:

P1 250 m pass (junior/ungrytter + senior)

P3 150 m pass (junior/ungrytter + senior)

P2 Speedpass (junior/ungrytter + senior)

PP1 Stilpass (junior/ungrytter + senior)

NB: Passdisiplinene er gjeldende for uttak til Nordisk 2022

TR1 Trail Junior, ungrytter og senior

FR1 Flaggritt Barn, junior, ungrytter og senior

Galoppløp (junior, ungrytter og senior)

Kostymetølt: Er for alle aldre, fra rekrutter til seniorer. Ingen påmelding – bare still direkte til start!

 

Kvalifiseringskrav

Meld deg på i klasse ut fra det resultat du har oppnådd på tidligere stevner:

Pinsestevet har en spesiell profil som breddestevne, derfor er klasseinndelingene/kravene litt annerledes enn det som står i NIHFs stevnestruktur. Les derfor nedenstående beskrivelse nøye, og ta kontakt dersom du lurer på noe.

A og B-klasser:

– Sportsklasse A: Kvalifiseringskrav for A-klassen senior på Pinsa er i V1/T1 6,20 og i F1/T2 6,0. Det må være oppnådd i løpet av de to siste og inneværende sesong (2020/2021/2022) Er du A-kvalifisert må du starte i Sportsklasse A. Unntaket er Juniorer, som kan velge å starte i klasse B i stedet for klasse A, så lenge de ikke har oppnådd karakteren 6.00. Har de passert karakteren 6.00 må juniorene starte i klasse A. Ved nok påmeldte juniorer vil disse få egne finaler, de vil uansett premieres separat.

Husk å skrive i påmeldingen når du kvalifiserte deg! Det er ikke mulig å melde seg på i A klassen hvis man ikke er kvalifisert på tidspunktet ved påmelding!

– Åpen klasse B: Ingen krav til tidligere oppnådde resultater. Åpen for alle over 13 år som ikke er Sportsklasse A-kvalifisert (Juniorer kan starte i klasse B hvis de ikke har oppnådd karakteren 6.00 i løpet av 2020/2021/2022).

 

D-Klasser

D-klasse V5/T7 Junior/Ungrytter/Senior og Unghestklasse: Ikke-kvalifiserende disipliner. Ekvipasjer som i løpet av forrige og inneværende sesong (2020/2021/2022) har ridd til over 5.20 tre ganger eller mer kan ikke starte fritidsklasser.

– Barneklassen: Åpen for alle i alderen 11-13 år. Pga Norsk Idrettsforenings (NIF) regler ifh til barneidrett, er det ikke mulighet for at barn under 13 år kan konkurrere i A-, B- eller de øvrige D-klassene!

Felles for B, D, Barneklasser og Unghestklasser:

Husk å oppgi ønsket HÅND! De som ikke oppgir hånd blir automatisk satt på venstre.

 

Priser og påmelding 

Påmelding: 400,- (gjelder ikke for hester som kun skal gå salgsvisning eller ekvipasjer som kun skal delta i rekruttklasse),

Pris per disiplin for alle klasse: 100,-

I barneklassen er det ingen disiplinavgift, kun påmeldingsavgift og oppstalling. Rekruttklassen er gratis, med det må betales oppstalling.

Salgsvisning: 200,- (kun søndag)

Camping bobil/campingvogn m/strøm: 400,-

Telt m/ strøm: 250,-

 

Oppstalling (obligatorisk):

-Eneboks: 800,-

-Boks 2 og 2: 400,- per hest

-Spilt: 200,-

-Utekve 200,- (NB! Må ha med eget gjerde til utekve)

Man må ha boks og/eller utekve. Prisen inkluderer flis.

VIKTIG: ALLE må ha med eget grovfor. Dette gjelder både om du skal ha boks eller utekve.

Hester som kun skal gå salgsvisning og/eller rekruttklasse må ha oppstalling.

De som skal gå konkurranser i tillegg til Salgsvisning eller Rekruttklasse bruker påmeldingsskjema og krysser av for at hesten også skal gå salgsvisning og/eller rekruttklasse.

Dersom du ønsker boks to og to sammen med en annen må du skrive i påmeldingen navn og eier på den hesten du skal dele boks med.

 

Påmelding

Deltakende rytter må være medlem av NIHF gjennom et lokallag med gyldig kontingent for 2022 eller annen organisasjon tilknyttet FEIF. Deltagende hest må være født i 2017 eller tidligere, og være registrert i NIHF.

Påmelding er på Sporti.no Påmeldingen er bindende, og påmeldingsfrist er 20. mai.

Eventuelle endringer må meldes til Jan Petter Reiersen sportfengur@nihf.no Siste frist for endringer er onsdag 1.juni kl. 22.00.

Hver ekvipasje kan kun delta i én klasseinndeling: dvs samme ekvipasje kan f.eks ikke ri D-klasse V5 og B-klasse T3.

Hver deltager kan maksimalt melde seg på i fire disipliner (passdisiplinene sammen teller som én, slik at de som vil starte passdisiplinener, tølt og femgang kan gjøre det. Hver dog obs på at P1 og P3 kan gå samme dag som P2 og tølt, og at det følges FIPO regler iht hvor mange klasser du kan starte om dagen.

For at du skal få pengene tilbake ved evt. frafall må du vise frem veterinærattest eller legeerklæring ikke senere enn sju dager etter stevnet.

Vi forbeholder oss retten til å slå sammen eller å avlyse klasser og disipliner dersom det er mindre enn 10 påmeldte og 5 startende. Det må være 10 startende for at det skal arrangeres A-finale i en klasse, og 15 for at det skal arrangeres B-finale. Det må være 30 startende for at det skal arrangeres C-finale.

Du finner FEIF regler og Sport Guidelines her https://www.feiffengur.com/documents/FEIF_Sport_Rules_Regulations2021.pdf

Maks deltakere 160

Praktisk informasjon

Stevnestart: Lørdag 4.juni kl. 08.00

Stevneslutt: Mandag 6.juni ca kl 16.00.

Innsjekking: Fra fredag 3.juni kl. 17.00. Ved behov for innsjekk tidligere, ta kontakt med stevnledelse ved Anine Lundh post@nihf.no Mobil: 92431558

Alle hester må være ankommet stevneplassen fredag før kl. 24.00. Hestepass med gyldig vaksinasjon (senest 7 dager før stevnestart) og egenerklæring må forevises før hesten tas av transporten. Hestepasset leveres i innsjekk og utleveres igjen av klubbens ansvarsperson, ved godkjent rengjort boks/ utekve når man sjekker ut.

Utsjekking: Boks og utekve, i tillegg til området utenfor boks/kve, må rengjøres før avreise. Dette må godkjennes av klubbens ansvarsperson, så får tilbake hestepasset man leverte ved innsjekk.

Oppstalling: Du krysser av for ønsket oppstalling i påmeldingskjema. Det er 90 bokser til disposisjon. Dersom du ønsker boks to og to sammen med en annen må du skrive i påmeldingen navn og eier på den hesten du skal dele boks eller kve med. Det er noen få spilt som vil deles ut dersom du har krysset av for det. Det er IKKE LOV å sette opp utekve andre steder enn tildelte plasser. Man kan bestille utekve i tillegg til boks. Du får utdelt plass ved innsjekking sammen med utdeling av boks.

For at Pinsestevnet skal bli et godt gjennomført stevne er vi avhengige av at folk er flinke til å jobbe dugnad og hjelpe til der det trengs. Kan du tenke deg å jobbe noe dugnad, kryss av for ønsket dugnadsoppgave i påmeldingen!

Program, startlister og program vil legges ut på LHKappi

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Stevneleder:

Anine Lundh

Mobil: 92431558

E-post: post@nihf.no

 

Påmeldingsansvarlig/Sekretariatsleder:

Jan Petter Reisersen

Mobil: 92025520

E-post: sportfengur@nihf.no

 

Dommeransvarlig:

Ine Smedbakken

Mobil: 98604227

Epost: du@nihf.noMalcare WordPress Security