Ungdomsledersamling og Ungdomsrådsmøte

 

Barn, ungdom og fritid inviterer til Ungdomsledersamling og Ungdomsrådsmøte 19.mars på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Av Stein Larsen – post@hestesportmedier.no

På Ungdomsrådsmøtet skal vi velge inn en ungdomsrepresentant til utvalget for Barn, ungdom og fritid. Denne representanten har som oppgave å passe på at de unges interesser ivaretas i det NIHF ønsker å gjennomføre gjennom utvalget. Under Ungdomsrådsmøtet ønsker vi også innspill på hva ungdommene ønsker at vi har fokus på og hva vi skal jobbe mer med det kommende året. Ungdommene som deltar på ungdomsledersamlingen og ungdomsrådsmøtet får også delta på NIHF sitt årsmøte. Deltakere som er over 15 år, og dermed har stemmerett, kan da også delta som delegat for sin klubb hvis klubben ønsker det.
Ungdomsledersamlingen skal være en samling for engasjerte ungdommer som ønsker å jobbe med ungdomsarbeidet i klubben de tilhører. På samlingen kommer vi til å ha seminarer/foredrag og mer praktisk tilnærming til hva ungdomsarbeid er. Hva fungerer, hvilke erfaringer har deltakerne og hvordan får man med unge medlemmer på arrangement som er tiltenkt dem?
Ungdomsledersamlingen og ungdomsrådsmøtet er for medlemmer fra 13-25 år. Det er ønskelig at deltakerne er ungdomsrepresentant for klubben, men det er tilstrekkelig at vedkommende har et ønske om å bidra i ungdomsarbeidet i klubben.
Ungdomsledersamlingen og ungdomsrådsmøtet vil foregå fra klokken 08.30 til 12.00 lørdag 19.03.22 i forkant av årsmøtet. NIHF sitt årsmøte starter 14.00.
Påmelding skjer via linken her https://forms.gle/kA6tooUYf3WKYyPN8
Påmeldingsfrist er 01.03.22Malcare WordPress Security