Søk på strømstøtte

Ny søknadsrunde for strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner er nå åpnet. Fristen for å søke er er 16. november.

Av Stein Larsen post@trav365.no

De ekstraordinære strømprisene har medført at det er innført en egen strømstøtteordning til frivillige lag og organisasjoner.

Ved å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet (LTS), som er ansvarlige for ordningen, er det er nå mulig å motta strømstøtte for perioden juli til september 2022.

LTS opplyser at søknader blir vurdert fortløpende og at støtten også utbetales fortløpende.

Søknadsfrist forden nevnte perioden er allerede 16. november klokken 13.00.

Se mer herMalcare WordPress Security