Smitteverntiltak under Fjellfestivalen

Arrangørene av årets Fjellfestival ønsker velkommen til fjells, og her er tiltakene for å hindre smitte under Fjellfestival med islandshest 2020:

På grunn av den pågående Covid-19 pandemien må vi på Fjellfestivalen, som alle andre steder, ta spesielle hensyn. Under festivalen i Folldal helgen 21. – 23. august kommer vi til å gjøre nødvendige grep pålagt av myndighetene for å minimere sjansen for smittespredning. Vi ønsker likevel å påpeke at alle deltakere også er ansvarlige for følge de til enhver tid gjeldende rådene fra regjeringen. Dette inkluderer å alltid holde minst en meters avstand, god hoste- og håndhygiene.

Smitteverntiltak under Fjellfestival med islandshest 2020

  • Ved innsjekk vil alle deltagere måtte svare på noen screeningspørsmål (se vedlegg). Dersom man ikke kan svare “Nei” på alle spørsmålene i screeningskjemaet, vil man ikke få delta på Fjellfestival med islandshest 2020. Eneste unntaket gjelder spørsmålet om reise utenfor Norge, men der reisen har gått til et “grønt” land eller fremvisning av negativ Covid-19 test avlagt etter hjemkomst. Screeningskjemaet vil bli sendt ut til alle deltagere i forkant av festivalen for å i størst mulig grad minimere risikoen for at man ikke reiser til Folldal og får beskjed om at man ikke kommer inn på festivalen. Det vil være den personen som hjelper deg under innsjekk som fyller ut screeninskjemaet. Dokumentene vil bli oppbevart i 14 dager etter festivalslutt, og siden destruert.
  • Festivalen finner sted ute, dette gjør at man har bedre plass og mindre felles kontaktpunkter slik som dørhåndtak og lignende.
  • Det vil være rikelig med punkter for desinfeksjon av hender og flere punkter for håndvask.
  • Det vil bli leid ekstra toaletter og det vil være hyppigere renhold.
  • Alle deltagere vil få utdelt et nummer, dette styrer hvilket toalett man kan benytte, slik at de samme menneskene benytter det samme toalettet.
  • Teltet vi vil oppholde oss i vil være dimensjonert basert antall påmeldte deltagere for å sikre at det er god nok plass til å sitte med god avstand.
  • Sonedelt teltområde. De som bor på eksterne overnattingssteder vil ha egne områder i teltet, de som bor på festivalområdet vil ha et annet. Dette vil vi dele opp etter antall stedet folk bor.

Velkommen til Fjellfestivalen 2020!

 

 Malcare WordPress Security