Oppdatert invitasjon til Pinsestevnet

Det er som kjent gjort endringer i innbydelsen til Pinsestevnet. Her finner du siste versjon.

Av Stein Larsen

Pinsestevnet er stevnet for alle uavhengig av alder og nivå, om du kommer med eller uten hest. Det inviteres til sportsklasser, fritidsklasser, trail, unghestklasser, flaggritt, galoppløp fra startbokser og passdisipliner.

Det er ikke krav om rytterlisens for å delta på Pinsestevnet 2023, men du må være medlem av NIHF. Påmelding skjer på Sporti.no.

Invitasjonen er litt uklar når det gjelder kvalifiseringskrav til A-klassene, det som gjelder er:

Junior: T1/V1 – 5,20, F1/T2 – 4,90

Ungytter: T1/V1 – 5,80, F1/T2 – 5,50

Senior: T1/V1 – 6,20, F1/T2 – 6,00

Her finner du invitasjonen:Malcare WordPress Security