Invitasjon til digitalt årsmøte

Som følge av den ekstraordinære korona-situasjonen, har Norges Idrettsforbund gitt anvisning på at idrettslag og andre organisasjonsledd kan beslutte å avholde årsmøter digitalt, istedenfor å ha årsmøte med fysisk oppmøte, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. På dette grunnlag inviterer styret i Norsk Islandshestforening (NIHF) til digitalt årsmøte lørdag 20.mars kl.10.00.

Årsmøtet er NIHFs høyeste organ, og det er en viktig møteplass for lokallag og engasjerte i foreningen. I og med at det er lokallagene som er medlemmer i NIHF, vil hvert lokallag får en tilgang til det digitale årsmøtet. Inntil fem representanter for hvert lokallag kan sitte sammen og delta i årsmøtet. Dette tilsvarer stemmetallet for de største klubbene. Dermed unngår man å utsette medlemmene for unødig smitterisiko, og man holder det digitale møtet innenfor det administrativt håndterbare.

Alle saksdokumentene ligger ute på www.nihf.no, og de vil også bli sendt hver enkelt kontaktperson i lokallaget.

Årsmøtet vil bli gjennomført ved bruk av Microsoft Teams, og alle lokallagsledere vil få møteinnkalling via e-post. Sjekk på forhånd at dere har oppgitt riktig e-postadresse, og ta gjerne kontakt med varamedlem i styret, Jan Petter Reiersen vara@nihf.no, dersom det er uklarheter.

  • Teams er et program som er levert av Microsoft:

Under gjennomføringen av det digitale årsmøtet skal lyden på deltakernes mikrofoner som regel være avslått. Spørsmål og stemmegiving vil skje via chat. For å få best mulig utbytte av møtet, bør man sitte en plass uten bakgrunnsstøy fra TV, radio, barn, andre personer, mv.

Påmelding til digitalt årsmøte sendes på epost til post@nihf.no. Påmelding må inneholde navn, e-post og lokallag.

Velkommen til årsmøte!

 Malcare WordPress Security