Innkallelse til årsmøte

 

Det innkalles til Norsk Islandshestforening sitt årsmøte lørdag 19.mars 2022.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

Første innkalling ble lagt ut på NIHF hjemmeside i november 2021 og i nr 4 2021 av Islandshestforum.
Årsmøte vil avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Vi forholder oss til gjeldende regler og anbefalinger for Covid-19 fra myndighetene.
Forslag som skal behandles på årsmøte må være innsendt innen 10.februar 2022. Forslag sendes til sekretær Hilde Widerberg sekretaer@nihf.no
Saksliste med sakspapirer vil bli publisert på hjemmesiden https://nihf.no/ senest to uker før årsmøte.
Det vil bli Temadag på søndag 20.mars med inspirerende foredrag.Malcare WordPress Security