Inn på tunet med islandshest

Anne Follaug ved Follaug Islandshestgård inviterer til Inn på tunet.

Follaug Islandshestgård har siden 2017 vært godkjent Inn på tunet-gård. Nå inviterer de til gårdsbesøk. 

Av Stein Larsen post@trav365.no

Under mottoet «Sammen mot ensomhet – Gården for GLEDE OG SAMHOLD» inviterer Follaug gård til besøk.

– Vi har vært så heldige å få ta del i dette prosjektet i samarbeid med Inn på tunet Norge med støtte Helsedirektoratet, forteller Anne Follaug.

De åpner gården mandager fra 10-14, med oppstart mandag 09. august.

– På gården har vi hester, hund og katt. Vi ønsker at de som kommer hit skal knytte nye bekjentskaper gjennom sosialt samvær med både dyr og mennesker, og oppleve livet på bondegården med sesongens arbeid og andre gårdsaktiviteter. Vi er opptatt av å forme dette tilbudet i sammen med deltakerne og gi dem en meningsfylte dager med nye bekjentskaper som de kan dra nytte av videre i livet. Ingen skal behøve å føle seg ensomme, sier hun.

I starten av mars åpnet gårder, i samarbeid med kommuner, over hele landet opp tunet for å gi sosialt samvær og aktiviteter for unge og eldre besøkende. Dette er et prosjekt som er en del av myndighetenes og Helsedirektoratets satsing for å forebygge ensomhet. Flere enn før er i dag utsatt for å oppleve ensomhet. Dette er forsterket under Covid19. I første omgang utvikles nå tilbudene på et 20-talls gårder tilknyttet Inn på tunet Norge SA. Gårder i Norge har alltid vært naturlige arenaer for sosialt felleskap, meningsfylte oppgaver og gode samtaler. Ofte uten at man har trengt å varsle sin ankomst eller gjøre en avtale.

– Vi mennesker har behov for både hverandre, kontakt med dyr og natur for å ha det bra. Effekten av samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet er studert og dokumentert i flere forskningsprosjekt og studier. Gjennom et åpent, lavterskeltilbud med åpne rom, men innenfor trygge rammer er Inn på tunet- gårder gode arenaer for økt mestring, utvikling og trivsel, heter det i en pressemelding fra Inn på tunet Norge SA.

Mobilisering mot ensomhet ble av myndighetene etablert som en tilskuddsordning i 2020 og forvaltes av Helsedirektoratet. Målet med ordningen er å utvikle og iverksette tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen. Målgruppen er unge og eldre mennesker som er ensomme eller særlig utsatt for å oppleve ensomhet.  Inn på tunet Norge SA er et samvirkeforetak som eies av IPT-gårder over hele landet, inndelt i regioner med egne, lokale ansatte som ansvarlige. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag er aktive eiere og forsterker satsingen.  Målsettingen er å synliggjøre og øke bruken av Inn på tunet lokalt samt videreutvikle tjenestetilbudene i tråd med samfunnets behov. Den nasjonale godkjenningsordningen for Inn på tunet- gårder er forvaltet av Matmerk. Dette betyr, i tillegg til at HMS-tiltakene er på plass, at driverne at tilbudet har god kunnskap om tilrettelegging, kjenner lover og regler innenfor tjenestetilbudene samt har god kompetanse og personlig egnethet for de oppgavene de skal utføre.

 Malcare WordPress Security