Ingen innendørsstevner i november

Sportsutvalget i NIHF informerer om at alle innendørsstevner må avlyses/utsettes ut november.

Dette på grunn av den nye smittesituasjonen og nye nasjonale retningslinjer for smittevern for arrangementer.

I tillegg må alle arrangører av kurs og lignende følge nasjonale og lokale retningslinjer. Ved tvil rundt gjennomføring bør de ta kontakt med lokale helsemyndigheter.

 Malcare WordPress Security