Hvem skal hedres?

Det er klart for lokallagsmøte og hederspriser.

Hvem blir årets lokallag, årets ildsjel og årets ambassadør? Prisene deles ut på NIHFs lokallagsmøte 19-20.november 2022.

Av Stein Larsen post@trav365.no

Under NIHF sitt lokallagsmøte 19-20.november vil det bli delt ut priser under festmiddagen lørdag kveld. Det vil bli delt ut priser for Årets lokallag, Årets ildsjel og Årets ambassadør. Har du forslag til kandidater som du synes fortjener en av disse prisene, send forslaget til post@nihf.no. Frist for innsendt forslag er 1.november.

Kriterier for tildeling:

Årets lokallag

Lokallaget må i løpet av året ha markert seg positivt i islandshest miljøet og bidratt til å fremme aktivitet, trivsel og tilhørighet. Lokallaget må drive «idrett for alle», det må med andre ord ha gode og varierte aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivåer. Lokallaget må samarbeide godt med andre lokallag, foreninger, særkretser eller andre naturlige samarbeidspartnere.

Årets ildsjel

Tildeles en person som har utmerket seg med sitt engasjement og innsats i en lokalklubb. Personen må ha gjort en betydelig innsats for klubben.  Hun/han kan enten være tillitsvalgt eller ha andre verv eller oppgaver. Hun/han kan ikke være ansatt eller lønnet av klubben.

Årets ambassadør

Vedkommende har gjort en solid innsats og har en eller flere suksesshistorier som har bidratt til synliggjøring av islandshesten i året som har gått. Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for å fremme islandshestens anseelse og kjennskapet til sporten og rasen på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt plan. Hun/han kan ikke være ansatt i eller lønnet av NIHF.Malcare WordPress Security