Hvem blir årets lokallag, årets ildsjel og årets ambassadør?

Har du sendt inn ditt forslag? Fristen for innsendelse er 19. oktober, og prisene deles ut på NIHFs lokallagsmøte 7. – 8. november 2020.

Under lokallagsmøtet vil det bli delt ut priser lørdag kveld under festmiddagen. Det skal deles ut priser for Årets lokallag, Årets ildsjel og Årets ambassadør. Har du forslag til kandidater som du synes fortjener en av disse prisene? Send forslaget til post@nihf.no.

Kriterier for tildeling:

Årets lokallag

  • Lokallaget må i løpet av året ha markert seg positivt i islandshest miljøet og bidratt til å fremme aktivitet, trivsel og tilhørighet.
  • Lokallaget må drive «idrett for alle», det må med andre ord ha gode og varierte aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivåer.
  • Lokallaget må samarbeide godt med andre lokallag, foreninger, særkretser eller andre naturlige samarbeidspartnere.

 

Årets ildsjel

  • Tildeles en person som har utmerket seg med sitt engasjement og innsats i en lokalklubb.
  • Personen må ha gjort en betydelig innsats for klubben.
  • Hun/han kan enten være tillitsvalgt eller ha andre verv eller oppgaver.
  • Hun/han kan ikke være ansatt eller lønnet av klubben.

 

Årets ambassadør

  • Vedkommende har gjort en solid innsats og har en eller flere suksesshistorier som har bidratt til synliggjøring av islandshesten i året som har gått.
  • Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for å fremme islandshestens anseelse og kjennskapet til sporten og rasen på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt plan.
  • Hun/han kan ikke være ansatt i eller lønnet av NIHF.

 

 Malcare WordPress Security