Hesteeiere – se her!

 

NMBU Veterinærhøgskolen, Dyresykehuset – hest, søker pasienter med EMS til behandlingsstudie med start høsten 2021.

Hester med ekvint metabolsk syndrom (EMS) har økt risiko for å utvikle forfangenhet som følge av insulinresistens og hyperinsulinemi. På NMBU har vi et forskningssamarbeid sammen med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) der et nytt humant antidiabeteslegemiddel skal utprøves som behandlingsalternativ  for hester med EMS. Dette legemiddelet senker konsentrasjonen av glukose i blodet gjennom å blokkere opptaket av glukose i nyrene. Legemiddelet tilhører gruppen SGLT2-hemmere. Resultatet fra en pilotstudie som ble gjort i Sverige tyder på at legemiddelet minsker insulinsvaret etter fôring hos hester med EMS.

Målet med studien
Målet med studien er å undersøke om behandling med en SGLT2-hemmer minsker insulinsvaret hos hester med EMS.

For å bli inkludert i studien skal hesten:

  • være diagnostisert med insulinresistens med OST (oral sukkertest)
  • ha normal konsentrasjon av ACTH, dvs ikke ha PPID
  • stå på stallfôring
  • ikke ha pågående forfangenhet eller stå på behandling for forfangenhet.

 

Gjennomføring

Undersøkningene gjøres i to omganger med 4 ukers mellomrom på NMBU Dyresykehuset- hest på Ås. Mellom undersøkelsestilfellene skal hesten behandles enten med legemiddelet eller placebo, loddtrekning avgjør hva det blir. De hestene som får placebo kommer til å bli tilbudt å være med i en langtidsstudie der hestene behandles med samme legemiddel. Behandlingen starter da direkte etter den første studieperioden.

Annen informasjon

Oppstallingskostnader, legemiddel, prøver og analyser er gratis for heste-eierne. Transportkostnader og fôr betales av hesteeier i studieperioden. Forsøket er godkjent av Mattilsynet- FOTS id 23285.

Kontakt

Har du en pasient som passer i denne studien så kontakt en av oss som jobber i prosjektet på mail eller telefon!

Siv Hanche-Olsen       siv.hanche-olsen@nmbu.no

Constanze Fintl           constanze.fintl@nmbu.no

Ingunn Risnes              ingunn.risnes.hellings@nmbu.no

 Malcare WordPress Security