Her er årsmøtepapirene

Her finner du sakspapirene til NIHFs årsmøte, som avholdes digitalt 18. mars.

Av Stein Larsen

Årsmøte avholdes digitalt på Teams 18. mars kl.13.00.

Alle med stemmerett for sitt lokallag må meldes på via Sporti. Påmeldingsfrist er 10.mars.

Årsmøtepapirer:

Årsrapport

Årsregnskap

Budsjett 2023

Valgkomiteens innstillingMalcare WordPress Security