Her er årsmøtepapirene

NIHF årsmøte er 16.mars og avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Av Stein Larsen

Her finner du saksdokumentene til årsmøtet:

Program årsmøte

Saksliste

Årsmelding 2023

Regnskap 2023

Revisjonsberetning

Fullstendighetserklæring

Kontrollkomiteens beretning

Mandat utvalg for barn, ungdom og fritid

Mandat Kompetanse- og kommunikasjonsutvalg

Mandag Dommerutvalg

Budsjett 2024

Søndag 17.mars er det temadag med kurs i Klubbens styrearbeid i praksis, som holdes av Oslo Idrettskrets.

Påmelding til årsmøte og temadag er på SportiMalcare WordPress Security