Få bruker muligheten

Illustrasjonsfoto

Hver år kan 200 islandshester importeres tollfritt til Norge fra Island. Det er det ikke mange som benytter seg av.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

Landbruksdirektoratet forvalter en tollkvote på totalt 200 islandshester per år. Etter søknad utsteder de importtillatelser som søker kan bruke ved import og dermed spare 6250 kroner i toll med moms.

– I 2021 har vi utstedt importtillatelse til 46 islandshester. I årene 2017-2020 utstedte vi importtillatelse til ca. 220 islandshester, forteller seniorrådgiver Thor Henning Roaas ved Landbruksdirektoratet til NIHF Nett.

Det er mulig å sende søknad om uttak av islandshest for kvoten 2022  fra første november i år. Tillatelser for import i 2022 vil først være gyldig fra 01.01.2022 selv om søknadene er fremmet tidligere.

Du kan lese mer om denne ordningen på disse sidene: Søke om tollkvote for Islandshest – Landbruksdirektoratet

 Malcare WordPress Security