Endring i kontantstøtteordningen – fortsatt kritisk for 1 av 3 rideskoler

Regjeringen har i dag kunngjort endringer av kontantstøtteordningen til næringslivet. For private rideskoler betyr dette en svært gledelig endring. Men for 1 av 3 rideskoler er det fortsatt svært kritisk dersom ikke regjeringen snart kommer på banen, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer i Norges Rytterforbund.

Pressemelding fra Norges Rytterforbund, 28.4.2020:

Finansminister Jan Tore Sanner kunngjorde på en pressekonferanse i dag at regjeringens kontantstøtteordning åpnes for at bedrifter som er pålagt å stenge får kompensasjon for uunngåelige kostnader i forbindelse med stell av dyr som f.eks. fôrutgifter.

– Dette er selvsagt svært gledelig for hestesporten, men problemet er at de som kan søke på denne ordningen er begrenset til de som er skattepliktige. Idrettslag er ikke skattepliktig, og en av tre rideskoler eies av rideklubber. Allerede i brev 2. april gjorde Norges Rytterforbund kulturministeren oppmerksom på klubbeide rideskolers vanskelige situasjon, sier Hundhammer.

Mange klubbeide rideskoler har nå store problemer med å få dekket de aller mest nødvendige kostnadene for å ivareta hestevelferden, og dersom det ikke snart blir en løsning er avliving et reelt alternativ.
– Derfor må regjeringen snarest finne en løsning også for landets klubbeide rideskoler, enten ved at det blir egen kompensasjonsordning gjennom idretten eller at flere typer virksomheter får anledning til å søke regjeringens kontantstøtteordning, avslutter Hundhammer.

 Malcare WordPress Security