DERFOR får du ikke Forum

Er du en av dem som ikke har fått Forum i desember. Nå har NIHF gått gjennom alle returene for å dokumentere hva som går galt. Resultatet er ikke overraskende.

Av NIHF

Det har med jevne mellomrom kommet klager på at man ikke får Islandshestforum i postkassen, og et titalls blader kommer i retur etter hver utsending. I vinter tok Jan Petter Reisersen, som er varamedlem i styret, grep. 

Så langt har det kommet 35 returer av Forum til Hilka for januar, forteller han. Returene kommer til Hilka (Hilde Karin) Skogly som er NIHF sin regnskapsfører hos Accountor Hamar. Hun tok bilder av alle adresselappene på returbladene og sendte til Jan Petter. Så startet han jobben med å finne årsaken.

– Nå har jeg gått igjennom alle Forum returer og ringt de jeg har funnet telefonnummer til. Det er flere jeg ikke har fått tak i selv om jeg har sendt sms med beskjed om at det gjelder Forum og om de kan ringe tilbake, forteller han.

– Har du funnet ut hva som er årsakene til at så mange Forum kommer i retur?

– Det er fem adresser som er riktig men har kommet i retur. Resten, 30 i tallet, skyldes at medlemmet har glemt adresseendring etter flytting, mens noen adresser er helt ville. De fleste sier at de skal kontakte klubben sin for adresse endring. Den sjekken jeg gjorde for bare den siste utsendelse av bladet viser overveiende feil adresse til mottaker. NIHF får ufortjent mange negative kommentarer for ikke mottatt Forum, men det viser seg altså at det er overveiende feil adresser som ligger inne, og det kan ikke NIHF få gjort noe med. Det er det enkelte medlem sitt ansvar å ha riktig adresse i Folkeregistret, som MinIdrett er koblet opp mot. Så er det klubbene som har ansvar for å sende nye lister før hvert Forum skal ut til NIHF.  NIHF får bare tilsendt adresselister fra KlubbAdmin som klubbene sender, og NIHF må forutsette at tilsendte adresser er riktig. Det er de tydeligvis ikke. Når det er sagt, var det mange positive tilbakemeldinger fra medlemmene som ikke har mottatt Forum, og god respons på at jeg sjekket hva som er feilen, forteller han.

Oppfordringen er klar.

– Jeg ba de berørte medlemmene å ta kontakt med klubben for å endre adressen, avslutter Jan Petter.Malcare WordPress Security