Årsmøtet er i gang

Klokken 16 lørdag startet årsmøtet for 2023, godt forsinket. Her følger du møtet.

Av Stein Larsen

Det kom noen representanter like før klokken 16, med forsinkede fly, og møtet kunne starte.

Etter å ha godkjent innkallelse og agenda, gikk møtet gjennom styret og utvalgenes beretninger. De ble vedtatt uten større innvendinger,

Regnskapet ga heller ingen store innvendinger. Det ble vedtatt med applaus og viste et overskudd på 364 217 kroner.

På innkomne forslag ble et forslag fra valgkomiteen om å utvide styret med en vararepresentant vedtatt uten sverdslag. Det ble også bestemt enstemmig å etablere et Kompetanse- og kommunikasjonsutvalg. Styrets forslag om strategiske satsingsområder 2024-2028, med fokus på rekruttering, kompetanse. kommunikasjon, lagånd og hestevelferd ble også vedtatt.

Årsmøtet vedtok videre at kontingenten for 2025 forblir uendret.

Videre er det vedtatt et budsjett med et overskudd på 139.000 kroner.

Slik ble valget:

Leder:
Steinar Myhre Ny

Nestleder:

Her ble det kampvotering mellom Camilla Berg og Heidi Andersen. Valgt ble Heidi Andersen med 49 av 62 stemmer.

Avlsleder:

Rasmus B Jensen NY

Barn, Ungdom, fritid
Ida Amalie Hansen NY

Leder for kompetanse og kommunikasjonsutvalget

Anja Aurenes Ny

Varamedlem nummer 2
Elisabeth Sylte NYMalcare WordPress Security