Åpner for litt publikum

Kommunelegen har åpnet for 200 publikummere på NM i Tresfjord.

Av Stein Larsen post@trav365.no

Det har i de siste dagene vært tett og god dialog mellom stevneledelsen for NM i Tresfjord og ledelsen i Norsk Islandshestforening for å finne mulige løsninger for å få flere publikummere inn på NM arenaen.
– Det er derfor med stor glede at nå kommunelegen åpner for flere  publikummere på NM. Både Vestnes Islandshestforening og Norsk Islandshestforening bidrar for å dekke inn ekstrakostnadene dette måte medføre av innleie av ekstra utstyr for å få dette til. Vi ser det som svært positivt at vi nå får dette til, gjennom godt samarbeide og å være løsningsorientert, det forteller en svært fornøyd stevneleder Anders Magne Flemmen sammen med NIHF-leder Even Hedland.
Kommunelegen har sagt at de får åpne et område mellom banen og bensinstasjonen for inntil 200 publikummere.
– Det blir et avgrenset område uten tribune, så de som vil følge må ta med stol, sier Flemmen.
– Vi vil ha totaletter i dette lukkede området og arbeider for å se om vi kan få på plass en kiosk også, legger han til.
NM starter torsdag i Tresfjord. NIHF.no er på plass med løpende dekning under hele NM.

 Malcare WordPress Security