Åpner for idrettskonkurranser i kontaktfrie idretter

Idrettskonkurranser som medfører en samling på inntil 50 personer med minst én meters avstand, kan gjennomføres fra og med 7. mai. Det har Kulturdepartementet bekreftet overfor Norges idrettsforbund.

Videre informerte Norges Rytterforbund 1. mai om at NIF vil utarbeide oppdaterte fellesidrettslige anbefalinger så raskt som mulig. Deretter skal alle særforbund, herunder Norges Rytterforbund, oppdatere sine særidrettslige koronavettregler. NRYF starter dette arbeidet umiddelbart slik at de raskt etter at NIF har oppdatert sine anbefalinger kan legge ut NRYF sine.

Norsk Islandshestforening vil komme tilbake med mer informasjon så snart dette er klart fra særforbundet.

 Malcare WordPress Security