Vil endre loven

Landbruks- og matdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om dyrehelsepersonell og forskrift om dyrepleiere.

Av Stein Larsen – post@trav365.no

Det er mangel på kvalifisert dyrehelsepersonell og dyrepleiere og nå håper regjeringen at en lovendring kan lette på dette.

Et nytt lovforslag skal gjøre at utdannede fra land utenfor Norge, får godkjent sine kvalifikasjoner her i landet. Saken er nå sendt på høring.

–  Forslaget fremmes for å legge til rette for at personer som har kompetanse som dyrehelsepersonell og seminpersonell fra tredjeland i større grad skal kunne bruke sine kvalifikasjoner innen dyrehelsetjenesten i Norge, heter det fra Landbruks- og matdepartementet.

 Malcare WordPress Security