Viktige endringer i karenstidsbestemmelsene

Har hesten din øyebetennelse, bør du ha kjenneskap til karenstiden for den salven du bruker om du skal ut og konkurrere. 1.januar 2020 trådde endringer i karenstidsbestemmelsene i kraft. Her er de viktigste endringene. 

(Tekst: Det norske Travselskap)

FORBUDS- OG KARENSTIDSLISTE:
Forbuds og karenstidsbestemmelsene til Det Norske Travselskap er revidert i samråd med de andre nordiske landene, og her følger en liten oppsummering av de viktigste endringene. I tillegg er det gjort noen mindre justeringer i oppsettet for å forenkle oppbyggingen av listen.

  • All laserbehandling får igjen 96 timers karenstid

De skandinaviske trav- og galoppforbundene har tidligere forkortet karenstiden for behandling med laveffekt-laser, slik at det kun har vært forbudt på løpsdagen. Denne beslutningen førte til tolkningsproblemer regelverket, samtidig som det kom i konflikt med gjeldende bestemmelser. Derfor gjeninnføres karenstid på minimum 96 timer for alle laserbehandlinger.

  • Advarsel mot fôrtilskudd

Det bør legges til grunn at fortilskudd eller andre formuleringer og tilskudd som har, eller hevder å ha en effekt på hester er forbudt å benytte i forbindelse med konkurranse. Slike produkter er ikke underkastet kvalitetskontroll slik legemidler er, og det er ikke mulig for DNT å kontrollere, undersøke eller vurdere innholdet i slike produkter.

I tillegg gjelder reglene til FEIF.

 Malcare WordPress Security