Viktige endringer konkurransesesongen 2019

 

Mye er som før, og noe er nytt i revidert stevnestruktur og landslagsreglement.

I hovedsak gjelder endringene Pinsestevnet, aldersklasser og uttak til landslag.

Sportsutvalget oppfordrer til å lese gjennom revidert stevnestruktur og landslagsreglement.

Les stevnestrukturen her.

Les landslagsreglement her.