Viktig melding fra Stambokkontoret

 

Stambokkontoret ber hesteeiere rapportere om hester som er døde, kastrerte, eller har fått medisiner så de ikke kan gå til konsum.

Det er viktig at denne informasjonen gis til Stambokkontoret iht regler fra Mattilsynet.

Vi opplyser samtidig at Stambokkontoret har fått ny e-postadresse: stambok@online.no.Malcare WordPress Security