Viktig info om årets avlsvisninger

Det er planlagt flere avlsvisninger i år, med jubileumsutstilling i Seljord i slutten av mai som den første dette året. Det er dessverre umulig å si hvordan dette lar seg gjøre å gjennomføre på det nåværende tidspunkt.

Norsk Islandshestforening følger til enhver tid retningslinjene som blir gitt av myndighetene, Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Rytterforbund (NRYF) med hensyn til koronavirus.  Vedtaket som gjelder per nå er forbud mot all organisert trening, samlinger, stevner osv. Dermed er også avlsvisningene underlagt dette vedtak. Vedtaket gjelder til og med 26. mars med mulighet for forlengelse. Det er derfor vanskelig å si noe om den videre utviklingen i forhold til avvikling av avlsvisninger i de kommende måneder. 

NIHF følger utviklingen tett og vil gi informasjon etter påske om når og hvor avlsvisninger vil bli avholdt.

 Malcare WordPress Security