Vellykket, men økonomisk underskudd

1.-4. desember 2022 ble det for første gang arrangert et innendørs World Ranking stevne for islandshest i Norge. Det var NIHF som arrangerte, med Even Hedland og Terje Hagelund i stevneledelsen. Nå er evalueringen klar. 

Stevnet ble avholdt samtidig med Norwegian Horse Festival i NOVA på Lillestrøm. -Vi fikk vist fram islandshesten og rytterne våre på en fantastisk flott måte, sier Even Hedland, stevneleder for arrangementet. 141 ekvipasjer deltok. De presenterte seriøs sport, og viste en glede, dugnadsånd og profesjonalitet som ble lagt merke til av sprangrytterne som hadde sine stevner vegg i vegg, sier Terje Haglund. Han hadde ansvar for innpiskere, oppvarmingsbanen, selve banen og sikkerheten rundt under selve stevnet. -Vi satte virkelig islandshesten på kartet blant resten av heste-Norge. 

Heidi Andersen, leder i NIHF kommenterer: Vi er veldig fornøyd med selve arrangementet – stevnekomiteen har gjort en kjempegod jobb med banen og organiseringen av hjelpemannskap, og de omlag 500 tilskuerne var i det store og hele svært fornøyd. Hun berømmer alle som bidro: – Det var bare flinke folk med som bidragsytere – en god dugnadsånd! 

Vi hørte både fra sponsorer og publikummere at de var fornøyde, og vi så mange som var stolte av å være en del av dette! 

Så var det baksiden av medaljen – stevnet gikk med et stort økonomisk underskudd – hele 885 000,- mot et budsjett i balanse. Hvordan kunne det gå så galt? Even Hedland svarer: – Hovedårsaken til det økonomiske underskuddet var færre besøkende og færre deltakere enn budsjettert. I tillegg hadde vi håpet på flere sponsorer som ikke var på plass da vi signerte avtalen med arrangøren. Det viste seg å være vanskeligere enn vi hadde trodd. Noe som helt sikkert skyldes at bedrifter generelt er mer påholdne enn tidligere pga høye strømkostnader og usikkerhet i den nære verden. En del ekstra kostnader kom også på – ting som ikke var tenkt nøye nok i gjennom i planleggingsfasen. Vi ser i ettertid at det kunne ha lønt seg å bruke mer penger på PR og markedsføring i forkant. Både selve arrangementet og VIP-tribunen. Det viste seg å være et veldig flott tilbud som flere helt sikkert hadde hatt glede av om det hadde vært større kapasitet på dette. 

Et naturlig spørsmål er om det blir et nytt innendørs WR-stevne i 2023? Vi spør Heidi Andersen. -Om vi skal gjøre det igjen? Sponsorene vi hadde var veldig fornøyde og er villige til å bli med videre. Det er vi utrolig takknemlige for! Men om det skal bli et nytt WR-stevne innendørs på Lillestrøm (eller et annet sted) i 2023 er avhengig av at risikoen reduseres til 0. Vi har ikke råd til dette en gang til. Ja, hvem bærer underskuddet? -Det er det NIHF som gjør. Det var etablert avtaler med tre sponsorer om en underskuddsgaranti. I tillegg vedtok Årsmøtet i mars 2022 at NIHF stilte med en underskuddsgaranti på 150 000,- Denne vokste dessverre til minus 885.000,- Heldigvis hadde vi nok penger på bok (kontoen vokste under koronatiden). For å sitere sekretariatsleder Ine Smedbakken: Det var en skikkelig fest! Og det har man råd til en sjelden gang. Malcare WordPress Security