Avlsvisning Biri – oppdatert med program og grupper

Det er veldig hyggelig for oss i avlsutvalget å kunne ønske velkommen til en visning i 2020 med mange hester påmeldt. En stund i vår var vi redd det ikke skulle bli visninger i det hele tatt. Og med referanse til våren, det er en del punkter vi må ta hensyn til under arrangementet, og disse punktene er absolutte og MÅ respekteres.

Som arrangører er vi ansvarlige for å hindre spredning av Covid -19 og følger disse bestemmelsene fra Folkehelseinstituttet:

 • ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.
 • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • følge relevante standarder om smittevern
 • tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Begrensningen på maksimalt 200 personer på offentlig sted gjør at følgende punkter skal etterleves av dere som har meldt på hest, og/eller kommer til Biri.

 1. Hver hest kan ha med seg én hestepasser. Dette gjelder i tillegg til visningsrytteren.
 2. Gi beskjed om navn på hestepasser og visningsrytter til Avlsutvalget senest 3.juli.
 3. Innsjekk starter mandag 6.juli kl 12. Det er mulig å komme til Biri søndag, men dette er under eget ansvar også med tanke på smittevern.
 4. Hold minst én meter avstand til hverandre dersom dere ikke tilhører samme husstand eller er nærkontakter fra før. Avstand fra ansikt til ansikt er viktigst. Dersom du er syk må du holde deg hjemme.
 5. Ved innsjekk skal dere sørge for at navnet deres noteres av sekreteriatet, og ved utsjekk skal dere gi beskjed om at dere reiser.
 6. Alle som har sjekket seg inn på arrangementet vil få utdelt et armbånd. Dette er for at vi skal kunne holde oversikt over antall tilstedeværende.
 7. Alle må reise torsdag, det er travløp på Biri fredag. Ved avreise skal bokser rengjøres.

Publikum er dessverre ikke velkomne utover dette. Vi har ikke kapasitet til å følge opp et så stort område som Biri med tanke på potensiell smittefare, og må derfor begrense antall personer. Som en kompensasjon vil visningen bli filmet og livestreamet slik at det blir mulig å følge med hjemmefra.

Videre gjør vi oppmerksom på at

 • Alle må ta med eget høy
 • Flis er inkludert i stalleien
 • Husk å sjekke at hesten har registrert DNA og eventuelle røntgenbilder i World Fengur. Uten dette på plass vil vi ikke kunne registrere bedømmelsen.

Avlsutvalget forbeholder seg retten til å gjøre endringer i punktene knyttet til smittebegrensning og antall personer dersom det kommer nye retningslinjer fra myndighetene.

GRUPPEINNDELING

Gruppe 1
Stian Pedersen
Agnar Snorri Stefansson
Kristin Elise Andersen
Ingólfur Pálmason
Christina Lund
Åsmund Bryn
Stian Pedersen
Bjarne Fossan
Steinar Clausen Kolnes
Agnar Snorri Stefansson

Gruppe 2
Liv Runa Sigtryggsdottir
Stian Pedersen
Ingólfur Pálmason
Hallvard Kjøllmoen Steien
Agnar Snorri Stefansson
Kristin Elise Andersen
Ayla Steinsgard
Stian Pedersen
Christina Lund 3 års hoppe
Christina Lund 3 års hoppe

Gruppe 3
Agnar Snorri Stefánsson
Stian Pedersen
Kristin Elise Andersen
Ingólfur Pálmason
Christina Lund
Liv Runa Sigtryggsdottir
Agnar Snorri Stefansson
Stian Pedersen
Kristin Elise Andersen
Ingólfur Pálmason
Steinar Clausen Kolnes
Stian Pedersen
Christina Lund
Thomas Larsen

Gruppe 4
Kristin Elise Andersen
Stian Pedersen
Kari Sørli
Steinar Clausen Kolnes
Ingólfur Pálmason
Stian Pedersen
Anders Berget
Kristin Elise Andersen
Christina Lund
Stian Pedersen
Agnar Snorri Stefansson
Hallvard Kjøllmoen Steien
Ingólfur Pálmason
Stian Pedersen
Steinar Clausen Kolnes

Vi sees på Biri!
Avlsutvalget i NIHF

 

 Malcare WordPress Security