Uttak til Nordisk Mesterskap 2024

Alle ryttere som ønsker å bli vurdert for uttak til Nordisk mesterskap og som rir på stevner i utlandet, er pliktig til selv å sende inn resultater fra WR stevner og Gædingakeppni. Mail må inneholde resultater både fra uttakning og finaler og hvilket stevne det gjelder. Det oppfordres til å sende inn resultater fortløpende og senest innen fredag 21.juni 2024 til landslag@nihf.no.Malcare WordPress Security