Utfordringer med adressene

NIHF har nå satt i gang en ny rutine for å vaske, kvalitetssikre og gjennomgå adresselistene før de sendes redaksjonen.

Av Stein Larsen

– Vi opplever også at vi får veldig mange Forum i retur, selv om de har rett adresse. Her er det Posten som har ansvaret, men de fraskriver seg dette. Nå er det ikke mulig for NIHF å sjekke hvem som ikke får Forum. Vi utelater jo ingen bevisst. Den eneste måten å komme til bunns i feilkilden er å gå grundig til verks, sier leder Heidi Andersen.

Derfor er det satt ned noen punkter. 
1. Hvis man som medlem ikke får Forum, så be redaktøren (Stein Larsen, post@trav365.no) sjekke om adressen som sto i adressefilen som ble sendt til trykkeriet er riktig.

2. Hvis JA (riktig adresse på adressefil) – kontakte nihf@accountor.no. Det er der returene havner. Om bladet har dukket opp i retur. Hvis det har det, kan må rett adresse sjekkes nok en gang og så kan det sendes på nytt


Hvis NEI (feil adresse i adressefil) – sjekke den adressen som sto på adressefila opp mot den adressen som ligger i MinIdrett. Hvis disse er identiske: Rette opp adressen i MinIdrett. Da skal det bli rett neste gang.

Hvis NEI (feil adresse i adressefil), MEN riktig adresse i MinIdrett: Da må feilen ligge et sted imellom. Enten at klubben har sendt en gammel fil til organisasjonssekretæren, eller at organisasjonssekretæren har sendt en gammel fil til redaktøren. Eller at det er noe galt i MinIdrett. For eksempel at KlubbAdmin ikke oppdaterer adresser. Da må Support hos Norges Idrettsforbund kontaktes av klubben.

NIHF oppfordrer derfor alle til å ta et tak her for å få ryddet opp i problemene slik at så mange som mulig får bladet de skal ha.Malcare WordPress Security