Uteblitt artikkel fra Biri

Beklager uteblitt sak om avlsvisning på Biri.

Som redaktør av Islandshestforum forstår jeg det har vakt reaksjoner at artikkelen om avlsvisning på Biri i juli ikke er kommet med i Forum nr. 3/2020 som lovet. Dette beklager jeg, og vil informere om at det kommer en god utfyllende reportasje fra avlsvisningen i nr. 4.

Samtidig setter jeg stor pris på engasjementet i sosiale medier om bladets innhold, noe som viser at Forum betyr mye for mange.

 

Redaktør Mette Sattrup
Norsk Islandshestforening

 Malcare WordPress Security