Utbrudd av kverke

Illustrasjonsfoto Mattilsynet

Det er nå registrert kverkeutbrudd flere steder i landet og en rekke hestehold er båndlagt av Mattilsynet.

Av Stein Larsen post@trav365.no

Mattilsynet har båndlagt hestehold i Viken, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark etter påvisning av kverke. Mattilsynet oppfordrer alle hesteeiere i berørte områder til å begrense kontakt med andre hester og staller.
– Hestehold hvor det finnes risiko for smitte er båndlagt. Staller og gårder som er båndlagt får ikke lov til å flytte hester inn eller ut av stedet. Utstyr får heller ikke tas ut av hesteholdet. Båndlegging oppheves ikke før Mattilsynet vurderer at smittefaren er over, og eventuelle syke hester har vært friske i fire uker. Det er foreløpig påvist kverke i hestehold i Tjeldsund, Kvæfjord og Trøgstad, og prøver fra flere hester med symptomer er under analyse, melder Mattilsynet.

 Malcare WordPress Security