Det lyses herved ut en vikariatstilling ved Stambokkontoret, med ønske om tiltredelse  allerede i juli måned 2022.  Oppgaver: Registrering av opplysninger i WF Utstedelse av hestepass Vedlikeholde Nationalt hesteregister Sende inn prøver for DNA testing. Vi ønsker oss en person med god struktur og gode datakunnskaper. Gode evner til å samarbeid og kommunisere anses som avgjørende. Per dags dato er kontorsted Ulefoss, men dette er ikke avgjørende for ansettelsen.  Det vil være mulighet for forlengelse, og fast stilling.  Har du spørsmål elle vil søke stillingen - kontakt leder i Norsk Islandshestforening på leder@nihf.no. Send søknad med CV, Søknadsfrist: 10.6.22 ...

Malcare WordPress Security