Sverige vertskap for Nordisk Mesterskap 2020

Sverige har sagt ja til å arrangere Nordisk Mesterskap 27. juli – 2. august 2020 på Himmelstalund i Norrkøping.

Beslutningen ble tatt etter hektiske forhandlinger mellom de nordiske lederne. I fellesskap stiller de nordiske land til rådighet en garanti hvor Finland, som nå har sagt fra seg arrangementet to ganger, stiller med den største garantien,  5000 EUR, mens de øvrige nordiske landenes garanti er betydelig mindre, 1000 EUR per nasjon. Utover dette medfører arrangementet ingen andre økonomiske forpliktelser for noen av deltakerlandene.
– Vi er veldig glad for at Sverige igjen påtar seg arrangementet, og vi synes det var fint at hele Norden kunne gå sammen om en garanti for å få dette på plass. Det er fint at vi kan hjelpe hverandre med å lykkes, sier Even Hedland, leder Nordisk Islandshestforbund (NIF).

Sverige var også arrangør av Nordisk Mesterskap 2018 som gikk av stabelen på Margaretehof i Kristianstad.

 Malcare WordPress Security