Stolt og ydmyk

– Jeg er både stolt og ydmyk over å være på den listen sammen med de andre som står der, sier Stian Pedersen, etter å ha blitt utnevnt til FEIF trener nivå 4. Han takker samtidig NIHF for nominasjonen.

Stian Pedersen er utnevnt til FEIF Instructor level 4. Han er den eneste trener bosatt i Norge i dag som har fått denne utmerkelsen. På verdensbasis er det utnevnt til sammen 24 trenere på dette nivået. Utnevnelsen fant sted 22. desember.

Ruver høyt
Med flere verdensmestertitler har Stian Pedersen oppnådd de høyeste resultatene på konkurransebanen. Nå har han nådd toppen som instruktør. Hva veier tyngst?
– Det er ikke like lett å bli synlig som trener som det er i konkurranser, hvor det er resultatlister. I dette segmentet, den grenen det er å være instruktør, blir du ikke sammenliknet med andre så ofte. Blant kunder blir man nok sammenliknet, men det blir ikke satt opp på en resultatliste på samme måte som i en konkurranse, svarer den nyutnevnte internasjonale eksperten.

Om utnevnelsen sier Stian Pedersen at det er en del navn som han føler mangler på listen over level 4-trenere:
– Det var mange kriterier og krav, jeg er stolt over å ha gått gjennom det nåløyet. Det er ikke noe jeg har jobbet bevisst for.

Motivasjon
– Hva er din motivasjon som instruktør?
– Min motivasjon som instruktør er blant annet at jeg hadde formidable resultater tidlig i karrierern, men ikke minst hverdagen, alle opplevelsene i hverdagen. Motivasjonen har også vært å kunne hjelpe andre til å oppleve det samme, eller noe av det jeg har opplevd. Og ikke minst at verden skal bli en bedre plass for hesten. Hesten er hovedpersonen oppi alt dette. En del ryttere som følger min trening kan synes veien til resultater er lang, men jeg mener den raskeste veien til å bli god, er å ta hensyn til hesten og gjøre den jobben som kreves for at du skal bli den rytteren hesten fortjener.

Forbilder
– Hvem har vært dine forbilder?
– Jeg har hatt flere forbilder. Fra 10-12-års alderen har jeg lært av de beste innen islandshestverdenen. Bjørn Kjersem er en av dem. Når jeg nå har oppnådd «level 4» i ridelæren, mener jeg vel at Bent Rune Skulevold er «level 5». Han er kompanjongen min, men fortsatt mentoren min. Jeg tror han også har stor glede av vårt samarbeid. Den store og totale mengden ridelære han kan, den overgår min. Han er den største brikken til at jeg har oppnådd dette nivået. Det er krevende å holde seg oppdatert, selv om det er mye er basert på gammel lære, og krevende å holde ut i dette arbeidet med mye farting. Det kan være litt tappende å være instruktør, du skal gi og gi. Du får tilbake ved å se framgangen til folk, men det krever mye før de kommer så langt. Bent Rune kom tidlig inn i mitt hesteliv. Jeg var på kurs med ham da jeg var 14 år. Da var han allerede norgesmester 15-20 ganger og den mest beleste islandshestrytteren på den tiden. Samarbeidet med ham har fortsatt. Jeg var på Holar 1995-96, hvor jeg traff Agnes, og da vi kom hjem til Norge igjen, gikk jeg på NIHFs instruktørutdanning. På den tiden var Bent Rune instruktør der. Instruktørkarrieren har jeg fra Holar og NIHF-kurs, og sammen med tidlige resultater i sportskarrieren,  ble det en ung start på instruktørjobben min. Som ung syntes jeg det var litt ubehagelig å instruere folk som var eldre enn meg, men de voksne var høflige og lydhøre.
Da jeg startet tidlig i 20-åra var det naturlig at det var mange som var eldre enn meg, ler han, men legger til at han hadde så gode resultater på sportsbanen at det nok bidro til at de ville lytte til ham.

Teori og praksis
– Hvordan vektlegger du teori og praksis i din undervisning?
– Jeg opplever mest frustrasjon hos rytterne som har størst gap mellom teori og praksis. Da er det vanskelig å gå videre, for de skjønner det så godt teoretisk, men forstår ikke hvorfor de ikke får det til i praksis. Det går an å spesifikt trene opp kroppen til å utføre den teorien mange kan, men ridning er først og fremst et praktisk fag. Skal du bli en god skiløper, kan du ikke lese deg til det, du må trene. Da må du droppe festen og familieselskapet og ofre mye for å oppnå resultater. Det er det FEIF level 4 instruktør handler om. Resultater av hva du selv har oppnådd som internasjonal konkurranserytter over lang tid, og så må du hjelpe andre til internasjonalt nivå, og du må ha gjort noe for hele miljøet. Det tar tid. Dette blir litt som en toppidrettsklisjé, du må ofre mye for å få gjort nok. Mange ungdommer har vært innom her, og tatt med seg lærdom videre. Den totale arbeidsinnsatsen gir ringvirkninger, uten at jeg kan slå meg på brystet og ta all ære for det. Jeg vil dele æren med flere andre. Det finnes sikkert flere enn disse 24 på FEIFs liste som oppfyller de samme kriteriene, eller nærmer seg å oppfylle dem, sier han beskjedent.

Underviser digitalt
Stian Pedersen og Bent Rune Skulevold har vært kompanjonger en årrekke med Gait Academy, en undervisningsplattform hvor undervisningen skjer enten i en kombinasjon av nett og fysisk oppmøte, eller kun digitalt. I dag er denne undervisningsformen mer utbredt enn da de startet opp, men selv om de var litt forut for sin tid med nettundervisning, er det den gamle, utprøvde europeiske ridelære de brenner for:
– Jeg interesserer meg for forskjellige ridekulturer, islandsk, europeisk og kanskje litt western, og innenfor alle ridekulturer er de enige om enkelte ting i forhold til å behandle hesten rettferdig. Jeg tror det er lite sannsynlig at det alle kulturene er enige om, blir feil. Da er jeg mer skeptisk til ting som er veldig ulikt kulturene imellom. Eksempelvis i europeisk ridelære rir man med kontakt, rammer inn hesten, tøylene er inkludert i det. Slik er det i sporten vår også. I andre kulturer som western, akademisk ridning, rir de med slakke tøyler. Da har de gjerne et stangbitt, så bare vekten av tøylen blir en form for kontakt, men en lett kontakt. Vi må ta et valg. I vår sport og rideverden, med vår islandshest som er såpass liten i forhold til rytteren, tror jeg at en viss kontakt er med på å hjelpe hestekroppen å bruke seg riktig. Men kontakt i tøylen kan fort gi slitasje på hjelperen, på en annen måte enn i western og akademisk ridning. Det er derfor spennende å klare å balansere dette.

Med alle begrensningene i å reise rundt og være til stede med fysisk undervisning, har pandemien i år gjort Gait Academy enda mer synlig. Men det er ikke tilfeldig, mener Pedersen:
– Bent Rune er som en god rytter, ser inn i framtiden. Hvis timingen skal bli god som rytter, må du se inn i framtiden. Hesten har en reaksjonstid, og rytteren har reaksjonstid. Når hesten viser at den har oppfattet et signal, har det gått noen sekunder fra han har oppfattet det til det vises. For å få en god timing må du være tidlig ute med beskjed, men også tidlig ute med å slutte å gi beskjed. Pandemien kunne vi ikke spådd, men vi var beredt og hadde øvd oss i minst fem år. Den første Gait Academy-gruppa på facebook ble kalt for «GA-online». Den siden er helt sikkert 10 år gammel. Vi har operert med online som en del av hybridlønsningen vår lenge. Men den ble viktigere enn noen gang nå, og fordi vi hadde øvd så lenge, var det ikke unaturlig for oss. Bent Rune har et avansert studio med alt det tekniske. I tillegg har jeg robot som filmer her, Pixio eller Pixem, sistnevnte med telefon eller iPad. Rytteren har et armbåd på håndleddet som både følger og zoomer autmatisk som GPS-styring. Den gjør at vi kan spare en person til filming, vi kan trene online uten å være avhengig av en som filmer.

Miljøgevinst
Som instruktør, synes Pedersen at både han, ekvipasjen som kunde, og FEIF og NIHF har et ansvar for bærekraft både når det gjelder hestevelferd og miljøet.
– Det innebærer blant annet mindre reising, som flyvning, mindre kjøring, mindre transport av hest. Vi ser derfor at undervisnignen kan være lagt opp til at ca. 2/3 kan være online, resten ved fysisk oppmøte. Selv har jeg ikke hatt noen online-instruksjon med folk jeg ikke har møtt fysisk, men Bent Rune har det. Vi var skeptiske til om de han ikke hadde møtt fysisk kunne klare å få samme framgang som de som han møter fysisk i tillegg, men vi har ikke klart å se noen forskjell. Dette blir litt synsing, men det er merkbar framgang uten fysisk kontakt. Det er nok mange som er skeptiske til å tro på det, men det er vår oppriktige observasjon. Det er nesten slik at kunden har et større behov for å møte instruktøren, enn omvendt. Mine kurs gjennomføres for det meste ved fysisk oppmøte, online-undervisning utgjør foreløpig kun 10 % av min undervisning, men for Bent Rune er det oppe i 50 % allerede. Jeg tenker at online-undervisning blir en del av intruktørutdannelsen framover, ikke minst på grunn av hensyn til hestevelferd og det globale miljøet.

Stor etterspørsel
På tampen av 2020 kan Stian Pedersen se tilbake på et anneledes, men svært hektisk år som instruktør:
– Etterspørselen vært så stor at det for min del har overgått alle andre år. Jeg må bare beklage ovenfor alle jeg har måttet takke nei til av rent kapasitetsmessige årsaker. Skulle jeg påtatt meg mer i 2020, hadde jeg måttet være 3-4 personer.
Om grunnen til den økte etterspørselen er stengte grenser og dermed stans for utenlanske instruktører i Norge, håper 45-åringen at den økte etterspørselen også kommer fordi folk rundt omkring har skjønt at han er dyktig.

Med FEIF level 4 utnevnelsen hersker det derom ingen tvil.

Fakta om utnevnelsen
Instruktørutdannelsen i NIHF og FEIF er delt inn i fire nivåer, hvorav nivå 4 er det høyeste og mest avanserte nivået, internasjonal ekspert. Norsk Islandshestforening sin utdanningsskala følger FEIF sine anbefalinger hva angår instruktøren sitt utdanningsnivå.

Å være på FEIF sin instruktør- og trenerliste garanterer FEIF sin anerkjennelse, på tvers av alle medlemsland. Det betyr at instruktøren har gjennomgått tilsvarende utdannelse, uansett hvilket land man er utdannet i. Nivåene inneholder minimum forventet kompetanse.

Hvert nivå forutsetter at instruktøren/treneren innehar de lavere nivåene sine kompetansemål.
Nivå 1 instruktører kan undervise begynnere og hobbyryttere i grunnleggende rideferdigheter og gangartsridning. Nivå 2 instruktører kan undervise hobbyryttere så vel som konkurranseryttere opp til middels nivå. Nivå 3 instruktører kan undervise ryttere på alle nivåer i både sport og avl. Nivå 4 instruktører er internasjonale eksperter som kan undervise og trene andre instruktører og trenere, hester og ryttere på alle nivåer.
Hvert enkelt medlemsland kan velge å søke om å tildele sine instruktører det endelige nivå 4 i utdanningsskalaen.

Erik Andersen og Mette Moe Mannseth er de to andre norske trenerne som tidligere har blitt utnevnt til FEIF level 4 instruktør. Erik Andersen er i dag bosatt i Sverige, mens Mette Moe Mannseth bor på Island.

Kompetansekrav for nivå 4 instruktør – internasjonal ekspert
Kandidaten må ha jobbet mange år med trening av hester på profesjonelt nivå, og allerede være utdannet på nivå 3 som instruktør.
Kandidaten skal ha flere år med instruktørerfaring, som inkluderer elever på høyeste ridenivå.
Kandidaten bør ha erfaring som eksaminator av nivå 2 og 3 instruktører og/eller bidra til utviklingen av utdannelsessystemet, inkludert CPD (Continuing Professional Development / Fortbildung)
Nivå 4 instruktører må regelmessig engasjere seg i aktiv læring og personlig utvikling.
Kandidaten må dele noe original og innovativt om hestekunnskap i form av undervisning, leksjoner og/eller publikasjoner, eks i magasiner eller bøker, eller videomateriell.
Kandidaten har oppnådd et godt internasjonalt rykte for profesjonelt arbeid, og kan inspirere andre.
Kandidater må ansees som aktivt støttende og bidragsytende til islandshestverdenen, fremme god ridning og hestevelferd
Nivå 4 instruktøren må være oppmerksom på sitt ansvar som trener for fremtidige instruktører, og ha bred kunnskap om didaktikk og pedagogiske prinsipper, og være oppmerksom på nåværende utviklinger.
Kandidater må være respektert både som en god kollega og en rollemodell.

Her er nominasjonen
Norway wants to nominate Stian Pedersen as a FEIF level 4 instructor.
Stian, who is a Holar graduate and FEIF level 3 instructor, has spent more than half his life educating and training others. With more than 50 students each year, and more than 20 weekends a year spent traveling to different countries as an instructor, he has put his mark on the Icelandic horse society. Stian, who is a former World Champion in both T1 and V1, has helped many riders to reach their goals on the competition track. His wife Agnes Helga Helgadóttir, to name one. Agnes rode six year old stallion Sigur, from their own breeding, into
the B-final in V1 during the Nordic Championships. Stian’s young student Ørjan Lien Våge also went straight to the top in the GDT class with 8,444 points during the Nordic Championships.

Stian is, however, dedicated to riders and horses on all levels, not only to those on the national team. According to Stian, his philosophy is to teach the riders WHY you should do things in a certain way, not only that you should do it. He believes in understanding the horse physiology and anatomy, and sticking to a system that works and helps the riders ride their horse in a better way. In addition to this, he is cooperating with a local high school, teaching the students how to brake in and train young horses. This project has been going on for 14 years, giving the students a unique opportunity to learn what is maybe the most important part of horse training. In a world where people are always looking for shortcuts and the fastest way to the top as a rider, it’s quite unique to have an instructor on this level who offers to teach a class of young people with genuine horse interest how to brake in and handle the young horse. The students spend nine hours a week at Stians stable.

Stian won the FEIF award trainer of the Year in Berlin 2018. During the covid-19 lockdown he has together with Bent Rune Skulevold and
their «Gait Academy» developed good online courses, so you can be educated in riding in your own safe environment over the internet. Both
as an online, filmed participant and as a spectator.

To sum this up we think that Stian Pedersen deserves to get the highest FEIF-trainer level.  For his success as an instructor and trainer during many years, but also for his dedication towards online schooling and his young students who, thanks to him, have been given the tools to brake in and train the young horses that all riders depend on.

Vi gratulerer!!

 Malcare WordPress Security